Ćwierć wieku biotechnologii w Gdańsku - relacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ćwierć wieku biotechnologii w Gdańsku - relacja

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstał 25 lat temu. To jeden z najlepszych wydziałów w Polsce, a jednocześnie  pierwsza i jedyna międzyuczelniana jednostka uniwersytecka w Polsce, zajmująca się kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na kierunku biotechnologia. Wydział, z najwyższą kategorią A+, tytułem Najlepszego Kierunku Studiów, wyróżniającą ocena kształcenia, znakomitym program, kadrą i osiągnięciami naukowymi, 6 czerwca 2018 roku obchodził swoje 25-lecie.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego gości powitał Dziekan MWB prof. dr hab. Igor Konieczny. Następnie głos zabrali byli dziekani MWB: prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, prof. dr hab. Jacek Bigda i prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz obecny - prof. dr hab. Igor Konieczny.

Kolejno wystąpili rektorzy: JM Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw. i JM Rektora GUMedu prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Godności honorowe od rektorów UG i GUMed odebrał prof. Wiesław Makarewicz – pierwszy dziekan wydziału. Prof. Makarewicz otrzymał również medal od miasta Gdańska.

Po koncercie Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. prof. dr. hab. Marcina Tomczaka, głos zabrali goście przekazując gratulacje pracownikom i studentom wydziału. Następnie dziekan zamknął uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, kończąc oficjalną ceremonię jubileuszową.

O wydziale:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed powstał z inicjatywy prof. Anny Podhajskiej, która zaszczepiła pomysł nauczania biotechnologii w Gdańsku. Wydział został powołany w oparciu o jednobrzmiące uchwały senatów: Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 11 maja 1993 i Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 r., natomiast zasady jego funkcjonowania zostały opisane w załączniku do uchwał zatytułowanym „Zasady organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii”, którego projekt ułożył prof. Maciej Żylicz po konsultacjach z prawnikiem prof. Eugeniuszem Bojanowskim. Uchwały Senatów zawierały klauzulę o wejściu w życie z dniem 1 czerwca 1993r. i dlatego ten dzień traktujemy jako oficjalne narodziny wydziału. Niewątpliwie w przeprowadzeniu całej procedury i przełamaniu niemałej nieufności środowiska bardzo pomocna była przychylność rektorów obu uczelni - Rektora AMG, prof. Stefana Angielskiego oraz Rektora UG, prof. Zbigniewa Grzonka - i wsparcie takich autorytetów jako prof. Karol Taylor, twórca gdańskiej szkoły biologii molekularnej i prof. Wacław Szybalski, światowej sławy polski uczony pracujący w Uniwersytecie Stanu Wisconsin.

W latach 1993-2018, wydział odniósł wiele sukcesów zarówno w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych, jak i w związku z prowadzeniem dydaktyki. Możemy wymienić między innymi:

  • kategorię A+ uzyskaną w roku 2017 w ocenie parametrycznej dotyczącej efektywności naukowej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • tytuł Najlepsze Kierunku Studiów przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012,
  • wyróżniającą ocenę jakości kształcenia za działalność dydaktyczną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2011,
  • status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej, pozyskany w międzynarodowym konkursie w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej jako jedna z czterech jednostek w kraju,
  • certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17015:2005+Ap1:2007 (Certyfikat Jakości nr 1/3/2018/LAB) uzyskany 1 marca 2018 przez Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (jako pierwsze na Uniwersytecie Gdańskiem).

Rok 2016 był przełomowy dla funkcjonowania wydziału, którego siedziba została przeniesiona z budynków przy ul. Kładki 24 na Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego do nowej inwestycji przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku Oliwie – budynku Instytutu Biotechnologii.

W roku 2017 na Uniwersytecie Gdańskim powstała Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB) - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science).

Wydział ma na koncie kilka zgłoszeń patentowych i wynalazków o charakterze aplikacyjnym. Tylko w 2017 roku zostały zgłoszone do EPO 2 wynalazki przygotowane przez pracowników MWB.

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego, diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Studia na wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

W chwili obecnej na wydziale kształci się 292 studentów I i II stopnia oraz 86 doktorantów. Kadrę naukowo-badawczą stanowi 75 osób, w tym 18 młodych naukowców. Wydział cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, ma bardzo dobrą opinię w środowisku naukowym i do dzisiaj jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

Więcej informacji w załączniku.

Fot. Damian Dorosz

 

25 lat MWB 125 lat MWB 225 lat MWB 325 lat MWB 425 lat MWB 525 lat MWB 625 lat MWB 725 lat MWB 825 lat MWB 925 lat MWB 1025 lat MWB 11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 czerwca 2018 roku, 10:36