Nowe miejsce wypoczynku nauki i ochrony środowiska na mapie Gdańska. Uroczyste otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nowe miejsce wypoczynku nauki i ochrony środowiska na mapie Gdańska. Uroczyste otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego

Unikatowa roślinność, miejsce wypoczynku, ochrony zagrożonych gatunków i nauki – wszystko to składa się na wyjątkowość EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie służył nie tylko studentom i pracownikom uczelni, ale także mieszkańcom Trójmiasta. 7 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie EkoParku UG Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów szkół Trójmiasta. – Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć na terenie Bałtyckiego Kampusu UG nowe, ekologiczne i przyjazne całej naszej lokalnej społeczności miejsce – podkreślił w czasie otwarcia Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała.

W otwarciu EkoParku UG udział wzięli zaproszeni goście, społeczność akademicka UG oraz uczniowie trójmiejskich szkół. 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała zgodnie podkreślali unikatowość EkoParku UG.

- EkoPark UG to miejsce szczególne – posiada unikatowe walory ekologiczne i jest jednocześnie miejscem wypoczynku i nauki.  Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć nowe, przyjazne miejsce na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie służyło nie tylko  naszym studentom i pracownikom, ale także społeczności Trójmiasta. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wparciu wielu osób oraz uzyskaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznaczył prof. Jerzy Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość miała otwarty charakter. Nie zabrakło przecięcia wstęgi, ale odbyły się także warsztaty ekologiczne dla uczniów, studenci z kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali ekologiczne prezentacje i spotkania, na stoiskach można było zaopatrzyć się w zioła, a ulubionym miejscem wypoczynku – także dla studentów korzystających z przerwy – były rozstawione leżaki. Można było także wysłuchać wykładu Dziekana Wydziału Biologii profesora Włodzimierza Meissnera pt. „Parki - oazy bioróżnorodności w miastach”. Zaproszeni goście i uczniowie zwiedzali EkoPar wraz z przewodnikami z Wydziału Biologii – dr Katarzyną Żółkoś i dr Agnieszką Ożarowską.

EkoPark Uniwersytet Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego to miejsce unikatowe. To jedyny w skali województwa projekt, który łączy funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Zajmuje obszar pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Jest to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący jednocześnie funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne, który będzie dostępny dla całej lokalnej społeczności. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Park przyczyni się do podniesienia wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do wypoczynku zarówno studentów UG, jak i mieszkańców Trójmiasta.

Park powstał w ramach projektu: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 2 miliony złotych Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości ponad 650 tysięcy złotych.

27 kwietnia 2017 roku Senat UG nadał EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego imię Macieja Płażyńskiego, absolwenta UG, Marszałka Sejmu III kadencji, w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny - rosiczki, ostnice). Będzie ona pełnić funkcję edukacyjną, skierowaną zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Rośliny te są zgromadzone w nasadzeniach siedliskowych, specjalnym nasadzeniu osobliwości florystycznych lub w obrębie nasadzeń ozdobnych.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską (np. trawy ozdobne: wrzos, wrzośce oraz kwiaty: krokusy, zawilce, przebiśniegi), drzewa (np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jarzębina oraz drzewa ozdobne – np. świerk srebrny, kasztanowiec, miłorząb) i krzewy (np. leszczyna, głogi, rokitnik oraz krzewy ozdobne – np. bez, pigwowce, jałowce). Powstały ścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także małe alpinarium oraz dwa ozdobne małe zbiorniki wodne, którą będą stanowiły miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znalazły się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Zostały wykonane prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku (również dla osób niepełnosprawnych) oraz instalacja nawadniająca. W otwartym parku będą trwały prace uzupełniające i korekcyjne.

Prowadzone na terenie parku badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski będą dotyczyć zabezpieczenia różnorodności genetycznej np. gatunków bagiennych – krajowych  gatunków rosiczek i brzozy karłowatej. Przykładem takich działań jest m.in. pobieranie nasion lub sadzonek z pojedynczych roślin rosnących na danym terenie lub pomników przyrody w celu wykonania ich kopii do badań naukowych lub zachowania w zbiorach.

Strona WWW EkoParku

Fot. Mateusz Ochocki / KFP 

 

EkoPark otwarcie 1EkoPark otwarcie 2EkoPark otwarcie 3EkoPark otwarcie 4EkoPark otwarcie 5EkoPark otwarcie 6EkoPark otwarcie 7EkoPark otwarcie 8EkoPark otwarcie 9EkoPark otwarcie 10EkoPark otwarcie 11EkoPark otwarcie 12EkoPark otwarcie 13EkoPark otwarcie 14EkoPark otwarcie 15EkoPark otwarcie 16EkoPark otwarcie 17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 czerwca 2018 roku, 15:41