Nagroda dla Marty Skowron Volponi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nagroda dla Marty Skowron Volponi

Marta Skowron Volponi, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Biologii, otrzymała nagrodę za prezentację ustną na międzynarodowej konferencji entomologicznej - XI European Entomology Congress, która odbyła się od 2 do 6 lipca 2018 r. w Neapolu, Włochy. W konferencji uczestniczyło niemal 1000 uczestników z 65 krajów.

Laureatka prezentowała pracę pt.: “Not solely morphological mimics: imitation of hymenopteran flight trajectories in clearwing moths of Southeast Asian rainforests”.

Motyle z rodziny przeziernikowatych znane są z podobieństwa morfologicznego do błonkówek, jednak ich mimikra behawioralna dotąd nie była badana, ze względu na rzadkość obserwacji przezierników w środowisku naturalnym. Poprzez innowacyjne badania biomechaniki lotu (we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytetem Macquarie w Sydney) wykazałam istnienie mimikry lokomotorycznej: po sfilmowaniu motyli, pszczół i os i porównaniu ich trajektorii lotu okazało się, że pszczołopodobne przezierniki latają wolniej, po zygzakowatym i nieregularnym torze, podobnie jak pszczoły, natomiast osopodobne latają szybciej, bardziej regularnie i po prostszym torze, tak jak osy. Był to pierwszy, poparty eksperymentami dowód na występowanie mimikry behawioralnej w tej grupie motyli. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Biology Letters, natomiast kod do oprogramowania R napisany specjalnie na ten cel opublikowano w czasopiśmie Ethology.

 

Nagroda 500E
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 lipca 2018 roku, 10:19