Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

10 lipca 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy naukowo–dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, profesora nadzwyczajnego a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego reprezentowanym przez Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku – pana mjr. Piotra Dąbrowskiego.

Porozumienie określa obszary i zasady, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu i współpracy pomiędzy stronami w zakresie przedsięwzięć  naukowych, badawczych, dydaktycznych, analitycznych oraz wydawniczych.

 

UG ver. ABW 2UG ver. ABW 1
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 lipca 2018 roku, 10:28