Konferencja naukowa i monografia „Uniwersytet Gdański i jego historia” | Serwis główny UG

Konferencja naukowa i monografia „Uniwersytet Gdański i jego historia”

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń

 • Termin: 6 – 7 marca 2020 roku
 • Miejsce: Uniwersytet Gdański

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej związanej z historią Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek (Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie). Konferencja będzie częścią obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Gdańskiego, który przypada na 2020 rok.

Pięćdziesięciolecie największej uczelni w regionie pozwoli na podsumowania związane z jej funkcjonowaniem na przestrzeni lat. Konferencja ma umożliwić przyjrzenie się życiu i działalności osób związanych z uczelnią czy to w okresie studiów czy w okresie pracy zawodowej, okresom przełomów i ich krótko i długotrwałym efektom, funkcjonowaniu uczelni w dniu powszednim; kształtowaniu w sensie przestrzennym i lokalowym. Chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym jakie czynniki polityczne, społeczne, gospodarcze i kadrowe kreowały i ukształtowały Uniwersytet Gdański jaki dzisiaj znamy. Jak uczelnia wpływała na swoje otoczenie, zarówno te najbliższe – w Gdańsku jak i szersze – w Trójmieście i na Pomorzu oraz w całym kraju. Wreszcie w jaki sposób wpływała na studentów i ich dalsze losy.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów i referatów związanych z UG i jego poprzedniczkami  w następujących obszarach:

 • historia zarówno poszczególnych uczelni jako całości jak i jednostek, które w ich skład wchodziły (wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, pracowni etc.);
 • życie codzienne studentów i pracowników;
 • kształcenie;
 • działalność naukowa;
 • wydarzenia przełomowe, (zarówno w kontekście wydarzeń przełomowych w historii Polski jak i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych uczelni);
 • aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania uczelni;
 • życie i działalność pracowników naukowych;

Wskazane zagadnienia nie stanowią katalogu zamkniętego.

Terminy:

 • do 31 stycznia 2019 roku – ostateczny termin nadsyłania artykułów naukowych i zgłoszeń.
 • wydanie monografii planowane jest na początek marca 2020 roku.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
 • dr hab. Arnold Kłonczyński
 • prof. dr hab. Bernard Lammek
 • prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
 • prof. dr hab. Maria Mendel
 • dr hab. Jacek Taraszkiewicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Koko
 • prof. dr hab. Zdzisław Kordel
 • dr hab. Franciszek Makurat. 

Komitet organizacyjny:

 • mgr Dominik Bień
 • mgr Sylwia Dudkowska Kafar
 • dr Piotr Kitowski
 • mgr Agnieszka Kaźmierczak
 • mgr Tomasz Pupacz
 • dr Jan Daniluk
 • mgr Piotr Zieliński. 

W załacznikach plakat, formularz zgłoszeniowy oraz zalecenia redakcyjne dla autorów. 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat1.57 MB
Plik Formularz zgłoszeniowy13.95 KB
PDF icon Zalecenia dla autorów 326.57 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lipca 2018 roku, 8:29