Prof. Igor Konieczny (MWB) wśród grantobiorców 5. konkursu w programie TEAM FNP | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prof. Igor Konieczny (MWB) wśród grantobiorców 5. konkursu w programie TEAM FNP

Prof. dr hab. Igor Konieczny (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) będzie kierownikiem projektu „Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA”, który otrzymał grant w 5. konkursie programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 3 470 070 zł.

Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu laureatów piątego konkursu w programie TEAM (konkurs nr 5/2017). Wyłoniono ich spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lipca 2018 roku, 14:51