II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”

Studenckie rozgłośnie radiowe od lat stanowią ważne centrum rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Obecnie w miastach akademickich działa ponad 30 rozgłośni studenckich, w których młodzi ludzie stawiają pierwsze kroki w zawodzie dziennikarza i poznają niezwykłą atmosferę radia. Rozsiani po całej Polsce mają niewiele okazji, by spotkać się ze sobą i wymienić doświadczeniami. Dlatego też – jako kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Radio MORS – Mega Otwarte Radio Studenckie, Naukowe Koło Radiowców wraz z Radiem Gdańsk – zapraszamy redakcje i badaczy z całej Polski do Gdańska na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”.

Celem konferencji jest prezentacja działalności studenckich rozgłośni radiowych, integracja środowiska mediów studenckich oraz dyskusja wokół różnorodnych zjawisk medioznawczych, związanych z radioznawstwem, m.in.:

  • historia radiofonii studenckiej w Polsce i na świecie,
  • misja, cele, funkcje radia studenckiego,
  • popularność mediów studenckich,
  • radioznawstwo praktyczne i teoretyczne,
  • edukacja radiowa,
  • przyszłość dziennikarstwa radiowego.

W ramach konferencji przyznawana jest także nagroda „Złotej Foki”  za najlepszą audycję radiową „Zapytaj o Polskę”, poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości (więcej informacji o konkursie).

Po konferencji planowane jest wydanie numeru specjalnego czasopisma „Media Biznes Kultura” (czasopismo wkrótce uzyska punkty ministerialne).

Konferencja odbędzie się 9 listopada 2018 r. (piątek) w siedzibie Radia Gdańsk (Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18).

ii_radiouczelni

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 lipca 2018 roku, 10:30