Dr Agnieszka Kłosowska nagrodzona przez Premiera RP | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dr Agnieszka Kłosowska nagrodzona przez Premiera RP

Dr Agnieszka Kłosowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską "Mechanizm współdziałania białek Hsp70 i Hsp104 w procesie reaktywacji zagregowanych białek”.

Premier wyłonił laureatów nagród przyznanych za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Obwieszczenia i laureaci na stronie WWW KPRM oraz w załączniku.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lista wyróżnionych463.32 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 lipca 2018 roku, 8:29