Profesor Marcin Pliński Prezesem Honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Profesor Marcin Pliński Prezesem Honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na XXIV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w dniu 5 września we Wrocławiu nadano Profesorowi Marcinowi Plińskiemu godność Prezesa Honorowego, jako wyraz szczególnego szacunku i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz hydrobiologii oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Pliński dyplom

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 września 2018 roku, 11:38