Branżowe seminarium naukowe kolejnym etapem realizacji postanowień trójstronnego porozumienia PZZHIPD, UG i TTB | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Branżowe seminarium naukowe kolejnym etapem realizacji postanowień trójstronnego porozumienia PZZHIPD, UG i TTB

W związku z podpisanym 6 sierpnia 2018 trójstronnym porozumieniem o wzajemnej współpracy między Uniwersytetem Gdański, Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (PZZHIPD) oraz Techtransbalt Sp. z o. o. dnia, 10 września odbyło się pierwsze seminarium dla biznesu realizujące cele postanowienia.

W ramach trwającej na UG międzynarodowej konferencji naukowej 4th Congress of Baltic Microbiologists, dnia 10 września  na Wydziale Biologii zorganizowane zostało seminarium naukowe dla hodowców i producentów mięsa drobiowego, zatytułowane:

 „SUPERFOODS – Wykorzystanie bakteriofagów w przemyśle spożywczym –
innowacyjne metody ograniczenia patogennych bakterii w produkcji i dystrybucji żywności

Seminarium składało się z trzech wykładów:

  1. "Kryzys antybiotykowy: dlaczego antybiotyki są coraz mniej skuteczne w leczeniu chorób infekcyjnych" - Prof. PAN, dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Biologii Uniwersytet Gdański.
  2. "Inaktywacja fotodynamiczna drobnoustrojów w walce z chorobami zwierząt" - dr hab. Mariusz Grinholc Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
  3. "Bakteriofagi - możliwości zastosowania w terapii antybakteryjnej" – prof. PAN, dr hab. Alicja Węgrzyn IBB PAN, Wydział Biologii UG.

W seminarium wzięła udział delegacja dwudziestu członków PZZHIPD z różnych regionów Polski, którym zależy na doskonaleniu metod hodowli oraz poprawie jakości mięsa drobiowego. Przedmiotem dyskusji były przyczyny występowania oraz metody ograniczenia patogennych bakterii w produkcji i dystrybucji żywności, będące przedmiotem badań pracowników naukowych PAN oraz UG, a jednocześnie potencjalnie użyteczne dla producentów żywności.

W trakcie seminarium omawiane były założenia i możliwości uruchomienia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez pracowników naukowych PAN i UG. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze prowadzone przez Techtransbalt - Spółkę Celową Uniwersytetu Gdańskiego - skupiające się na analizach potrzeb rynkowych oraz uwarunkowaniach formalnych obrotu preparatami używanymi w produkcji rolno-spożywczej.

 

Seminarium naukowe dla hodowców i producentów mięsa drobiowego
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 11:52