Uniwersytet Gdański nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andersowi Grubbowi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uniwersytet Gdański nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andersowi Grubbowi

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andersowi Grubbowi, wybitnemu naukowcowi i lekarzowi. Pan profesor jest cieszącym się międzynarodowym uznaniem specjalistą w dziedzinie chemii klinicznej, w szczególności diagnostyki medycznej oraz biochemii. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 28 września w czasie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Chemii.

 

To najwyższe akademickie wyróżnienie profesor Anders Grubb otrzymał za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej oraz wpływ na rozwój nowej tematyki badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 17/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku).

 

Tytuł został nadany na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Promotorem został prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, były Dziekan ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano prof. dr hab. inż. Jerzego Ciarkowskiego (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Mariusza Jaskólskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. Ulfa Lernera (Uniwersytet w Göteborgu).

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa poprowadził Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski, profesor nauk chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Po odśpiewaniu hymnu Polski przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod batutą prof. dr hab. Marcina Tomczyka, uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu dokonał Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, który przywitał zgromadzonych gości. Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Zbigniew Grzonka. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Mariusz Makowski odczytał po łacinie treść dyplomu doktorskiego, po czym Rektor UG dokonał promocji prof. Andersa Grubba w obecności promotora prof. dr hab. Zbigniewa Grzonki, 2 recenzentów przewodu doktorskiego: prof. dr hab. inż. Jerzego Ciarkowskiego i prof. dr hab. Mariusza Jaskólskiego oraz Senatorów UG, Rady Wydziału Chemii UG i wszystkich gości. Po odśpiewaniu Gaudeamus Igitur przez Akademicki Chór UG, doktor honorowy wystąpił z bardzo ciekawym wykładem na temat swojej drogi zawodowej oraz głównego osiągnięcia naukowego czyli odkrycia i dogłębnego przebadania wraz ze swoimi współpracownikami cystatyny C, białka, które wykorzystywane jest m.in. w diagnostyce chorób nerek. W swoim wystąpieniu prof. Grubb zawarł wiele interesujących danych i z dużym poczuciem humoru przekonywał zgromadzonych gości, że chemia to nie tylko nauka, ale również zabawa. Uroczystość zakończył koncert składający się z „wiązanki” 8 utworów zespołu Abba w wykonaniu Akademickiego Chóru UG, który w ten sposób złożył hołd honorowemu gościowi ze Szwecji.

 

Krótki biogram doktora honorowego:

 

Profesor Anders Grubb, wybitny naukowiec, lekarz i biochemik, jest cieszącym się międzynarodowym uznaniem specjalistą w dziedzinie chemii klinicznej, w szczególności diagnostyki medycznej oraz biochemii. Zainteresowania naukowe pana profesora koncentrują się wokół chemii klinicznej, diagnostyki medycznej i biochemii. Dotyczą m.in. badania zależności struktury i funkcji białek oraz ich zastosowania w diagnostyce medycznej, w szczególności chorób nerek. Ogromny dorobek naukowy pana profesora to niemal 350 prac naukowych, cytowanych w całym świecie (Indeks Hirscha, pokazujący znaczenie tych prac wynosi blisko 70 i należy do najwyższych znanych w świecie). Pan profesor od wielu lat współpracuje z naukowcami Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i część tych prac powstała we współpracy z badaczami z UG. Swoją karierę naukową związał głównie z Uniwersytetem w Lund. Pracował jako lekarz na oddziałach Chorób Wewnętrznych oraz Chemii Klinicznej Szpitala w Malmö, który podlega Uniwersytetowi w Lund, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe i przechodził kolejne stopnie kariery od stażysty do lekarza specjalisty i profesora. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, ale pozostaje aktywny zawodowo; piastuje stanowisko Seniora Profesora, prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych. Otrzymał m.in. Nagrodę Poula Astrupa za wybitne badania w obszarze chemii klinicznej, Nagrodę Erika K. Fenströma za wybitne badania biomedyczne, Nagrodę Kone’a Brytyjskiego Towarzystwa Biochemii Klinicznej za wybitne badania w zakresie chemii klinicznej, Nagrodę Szwedzkiego Towarzystwa Nauk Medycznych za wybitną pracę naukową oraz Nagrodę Lorenza Eldjarna.

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Profesor Anders Grubb - biogram87.86 KB
PDF icon Laudacja prof. Grzonki276.84 KB
Doktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UGDoktorat honoris causa profesora Andersa Grubba, fot. Agnieszka Koczara/Wydział Chemii UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 października 2018 roku, 14:02