Promocja książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” Jarosława Balcewicza i Marii Mendel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Promocja książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” Jarosława Balcewicza i Marii Mendel

Zaproszenie na promocję książki

Zapraszamy na promocję książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztukipod redakcją Jarosława Balcewicza i Marii Mendel! Książka jest owocem współpracy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Gdańskim. Redaktorami oraz autorami wielu rozdziałów, składających się na tę monografię, są członkowie Wydziału I GTN.

Promocja odbędzie się 22 października (poniedziałek) 2018 roku o godz. 14.00, w Małej Sali Senackiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53). W spotkaniu weźmie udział JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała oraz Prorektor UG ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Piotr Stepnowski. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, przy wsparciu ze środków Miasta Gdańska oraz z budżetu JM Rektora UG.

Tak we Wstępie piszą o książce jej redaktorzy:

„W pierwszej części książki przedstawiamy gdańską kulturę i sztukę w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca, kultury i ekonomii. Część druga dotyczy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jako wspólnoty in actu. Wydaje się, że niekonwencjonalnie i być może nowatorsko potraktowaliśmy historię GTPS w rozdziale opartym na materiałach zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci Narodowej, w których, jak się okazało, jego autor nie znalazł niczego strasznego. Część trzecia książki, niemająca raczej charakteru naukowego, ukazuje GTPS we wspomnieniach i jest rodzajem otwartej trybuny. To niezwykle ważne wypowiedzi, z których – z jednej strony – można o GTPS sporo się dowiedzieć; z drugiej – bardzo zbliżyć się do istoty wspomnianej wzajemności i zrozumieć głębię relacji miasto–sztuka”.

Spotkanie poprowadzi pracownik naukowo-dydaktyczny UG, prawnik i poeta, członek Wydziału I GTN, dr Tomasz Snarski. Promocji książki towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Mistrzów z kręgu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Kuratorem wystawy jest prof. Marek Model, który kieruje Katedrą Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wstęp wolny.

Miasto dla sztuki, sztuka dla miasta - okładka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 8:34