Gdańskie piątki z prawem karnym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gdańskie piątki z prawem karnym

„Gdańskie piątki z prawem karnym”

Otwarte spotkania naukowe
Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy projektu: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, dr Tomasz Snarski, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG. Sekretarz projektu: dr Tomasz Snarski (e-mail: tsnarski@prawo.ug.edu.pl, we wszelkich sprawach dotyczących propozycji wystąpień, tematów spotkań, lektur, uwag).

Ideą otwartych, comiesięcznych spotkań naukowych „Gdańskie piątki z prawem karnym” jest z jednej strony zintensyfikowanie badań naukowych prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej dzielenie się wynikami tychże badań z całym środowiskiem naukowym. Przemiany współczesnego prawa karnego, jak i poddawanie prawa karnego presji populizmu penalnego czyni koniecznym ożywienie naukowej refleksji nad prawem karnym poprzez otwarcie się na społeczeństwo, dyskusję z nie-prawnikami, wreszcie jasne wyartykułowanie w procesie debaty racji naukowych i zestawienie ich z pozanaukowymi, spekulatywnymi poglądami na istotę prawa karnego.

Chcemy nie tylko rozwijać wiedzę, lecz także w otwartej formule, w formie referatów i połączonych z nimi dyskusji rozwijać własne zainteresowania badawcze w sposób zrozumiały zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, zarówno dla profesjonalistów, jak i miłośników szeroko pojętego prawa karnego. Opisywany projekt jest też szansą dla młodych adeptów nauki, zwłaszcza doktorantów, do prezentacji prowadzonych badań i poddania ich krytycznej weryfikacji.

Ważnym celem „gdańskich piątków z prawem karnym” jest również wzmocnienie procesu dydaktycznego, toteż spotkania są w szczególny sposób adresowane do studentów. „Gdańskie piątki z prawem karnym” mają też być miejscem integracji gdańskiego środowiska karnistycznego.

Spotkania będą miały charakter cykliczny, będą odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji. Po części formalnej możliwe jest kontynuowanie dyskusji podczas spotkań integracyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Harmonogram pierwszych trzech spotkań (zachęcamy do składania propozycji wystąpień na następne miesiące):

  1. 30 listopada 2018, godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. prof. Donalda Steyera, O uwikłaniach moralności i prawa karnego - dr Tomasz Snarski
  2. 14 grudnia 2018, godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. Prof. Donalda Steyera, Instrumentalizacje kary kryminalnej – dr Paweł Petasz
  3. 18 stycznia 2019 r., godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. Prof. Donalda Steyera, Problematyka odpowiedzialności karnej w ramach tzw. ustawodawstwa rozliczeniowego – prof. dr hab. Jarosław Warylewski.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 8:38