Podsumowanie drugiej edycji cyklu wyjazdowych imprez edukacyjnych w ramach akcji Uniwersytet – Lubię to! | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Podsumowanie drugiej edycji cyklu wyjazdowych imprez edukacyjnych w ramach akcji Uniwersytet – Lubię to!

Uniwerystet - Lubię to!

Uniwersytet – Lubię to! to cykl imprez edukacyjnych służących popularyzacji nauki adresowanych głównie do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Poza pokazami i prezentacjami o tematyce z różnych dziedzin nauki - spotkania są również okazją do bliższego poznania Uniwersytetu Gdańskiego i zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni. Dają one również możliwość bezpośredniego przekonania uczestników, że studiowanie to nie tylko nauka, ale również realizacja pasji i zainteresowań. Podczas spotkań o swojej uczelni opowiadają studenci i nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl miał swoją premierę wiosną 2016 roku. Wówczas akcja zagościła w Kościerzynie, Bytowie Chojnicach i Ostródzie, a łącznie podczas czterech imprez odwiedziło nas ponad dwa tysiące uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas drugiej edycji zarażaliśmy pasją do nauki młodzież z Kwidzyna Lęborka i Grudziądza.

Pierwsza z imprez odbyła się 18 października w Kwidzynie w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Kolejne wydarzenie miało miejsce 23 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku. Na zakończenie - 25 października gościliśmy w Grudziądzu w Zespole Szkół Technicznych.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  zaprezentował się w Kwidzynie z pokazem „Światło, życie i biotechnologia”. Członkowie Koła Naukowego Biotechnologów zaznajomili uczestników z rolą światła w biotechnologii - od świecących bakterii morskich, przez świecące białko z meduzy, które zrewolucjonizowało biotechnologię, do aparatury i procedur laboratoryjnych wykorzystujących lasery i reakcje barwne. Prowadzący opowiedzieli również widzom o metodach hodowli roślin in vitro oraz przybliżyli niezwykły świat bakterii zamieszkujących otaczający nas świat.  

Wydział Ekonomiczny uczestniczył w imprezach w Kwidzynie i Lęborku, podczas których przedstawiciele kół naukowych oraz Rady Samorządu Studentów zaprezentowali różne oblicza ekonomii i prawa kierujące gospodarką. Celem spotkania było uzmysłowienie słuchaczom, w jaki sposób w codziennym życiu stykamy się z regułami rządzącymi finansami, marketingiem, prowadzeniem przedsiębiorstwa i logistyką.

Podczas prezentacji w obu miastach przeprowadzony został również krótki test wiedzy z ekonomii nawiązujący do zaprezentowanych podczas wystąpienia zagadnień. Dodatkowo w Lęborku wydział miał również swoje stoisko informacyjne, na którym prezentowały się poszczególne koła naukowe, w tym: Koło Naukowe Finansów Behawioralnych, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Morskie Koło Naukowe, Naukowe Koło Logistyki oraz Koło Naukowe Handlu Zagranicznego.

Wydział Zarządzania gościł na imprezie w Kwidzynie. Studenci z Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń przedstawili prezentację pt. „Przestępstwa i nadużycia ubezpieczeniowe – mity i rzeczywistość”. Prelegenci wyjaśnili uczestnikom skąd biorą się przestępstwa i nadużycia ubezpieczeniowe a wystąpienie zakończyli krótkim testem.

Studenci z Klubu Debat Oksfordzkich z Wydziału Prawa i Administracji przybliżyli uczestnikom imprezy w Kwidzynie specyfikę studiowania prawa i administracji oraz zaprezentowali najciekawsze kierunki studiów związane z dziedzinami nauk prawniczych. Opowiedzieli również jak wygląda praca w sądach i puntach pomocy prawnej. Zaprezentowany został także profil działalności Klubu Debat „Ars Bene Dicendi”.

Wydział Biologii wystąpił w Lęborku z prelekcją  „Strach na wielu nogach – dlaczego boimy się bezkręgowców?”. Mateusz Puchalski, doktorant z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii – opowiedział o zachowaniach owadów, skorupiaków oraz mięczaków należących do grupy bezkręgowców. Prowadzący wyjaśnił uczestnikom dlaczego się ich boimy i co jest w nich tak przerażającego. Dodatkowo na stoisku wydziałowym uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się prezentowanym owadom, spośród których największym zainteresowaniem cieszyły się patyczaki.

Studentki Wydziału Oceanografii i Geografii wystąpiły w Lęborku z prezentacją pt. „Rzuć okiem na wodę”. Prelegentki przybliżyły uczestnikom zagadnienia związane z biologią, chemią, fizyką i geologią morza. Na koniec wystąpienia przedstawiły one krótko macierzysty wydział i opowiedziały o ścieżce rozwoju osobistego od studenta do naukowca, a także o perspektywach zawodowych absolwentów Wydziału Oceanografii i Geografii.

Na spotkaniu w  Lęborku obecny był również Wydział Filologiczny. Antropologiczne Koło Studentów „Mozaika”  przygotowało prelekcję  pt. „Kultury świata” oraz zaprezentowało działalność „Mozaiki”.

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki był obecny podczas imprez w Lęborku i w Grudziądzu z prezentacją pt. „Fraktale w nauce”, którą poprowadziła pani Dorota Wejer, pracownik naukowy w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Prowadząca zapoznała uczestników  z fraktalami występującymi w  matematyce (trójkąt Sierpińskiego, krzywa Kocha, zbiór Mandelbrota, objaśniła jak zbudować fraktal za pomocą kopiarki wielokrotnie redukującej, a także opowiedziała o zastosowaniu fraktali w grafice komputerowej.

Wydział Historyczny przygotował dla uczestników imprezy w Grudziądzu prezentację historyczno-archeologiczną. Wacław Kulczykowski, w ramach popularnonaukowej prelekcji „Od liny wspinaczkowej po skaner 3D: poszukiwanie grudziądzkich wodociągów” opowiedział o niecodziennych i nowoczesnych metodach, które zastosował w trakcie swoich badań terenowych prowadzonych właśnie w Grudziądzu. W trakcie wykładu, dzięki multimedialnej animacji uczestnicy mogli wznieść się wysoko w powietrze w poszukiwaniu miejsca, gdzie miały znajdować się dawne urządzenia pompujące wodę do miejskich rurociągów, chwycić za linę wspinaczkową i zjechać na dno zabytkowej wieży wodnej, a także odbyć wirtualną podróż w poszukiwaniu zasypanego tunelu wodociągowego.

Również w Grudziądzu obecny był Wydział Nauk Społecznych. Prezentację na temat: „Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu” poprowadził dr Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii UG, który przybliżył słuchaczom mechanizmy działania perswazji. WNS przygotował też w Grudziądzu mini-stoisko z informacją o oferowanych kierunkach studiów i działalności naukowej wydziału. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z darmowego badania analizatorem składu ciała, który wskazuje m. in.: wskaźnik BMI, masę mięśniową i wiek metaboliczny. Każda z przebadanych osób otrzymała indywidualną informację o uzyskanych wynikach, którą mogła na miejscu skonsultować z pedagogiem-dietetykiem.

Ostatnim z wydziałów, które zaprezentował się w Grudziądzu był Wydział Chemii.

Tytułem wstępu Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG przedstawiła uczestnikom wydział i opowiedziała o dostępnych na nim kierunkach studiów. Następnie głos zabrał dr Henryk Myszka, który jako opiekun naukowy w asyście studentów z kół naukowych Wydziału Chemii poprowadził dwudziestopięciominutowy pokaz doświadczeń chemicznych zatytułowany „Kolorowa chemia”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć eksperymenty z suchym lodem, ciekłym azotem, spalanie waty i „magicznej” waty oraz poznać wiele innych ciekawych i kolorowych doświadczeń.

Podczas każdej z imprez na przyszłych kandydatów na studia czekało również stoisko informacyjne Biura Rekrutacji. Dodatkowo w imprezach w Kwidzynie oraz w Lęborku wzięli udział doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Łącznie podczas 3 imprez zorganizowanych w ramach akcji odwiedziło nas blisko półtora tysiąca uczestników, w tym uczniowie przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele.

Imprezy zostały zorganizowane przy współpracy z Powiatami - Kwidzyńskim i Lęborskim oraz Gminą miastem Grudziądz.

Wyjazdy zorganizowała Sekcja Promocji UG.

Tekst i zdjęcia: Piotr Szpajer 

 

grudziądz 1Grudziądz 2Grudziądz 3Grudziądz 4Grudziądz 5Grudziądz 6Lębork 1Lębork 2Lębork 3Lębork 4Lębork 5Lębork 6Lębork 7Lębork 8Lębork 9Kwidzyn 1Kwidzyn 2Kwidzyn 3Kwidzyn 4Kwidzyn 5Kwidzyn 6Kwidzyn 7Kwidzyn 8
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 października 2018 roku, 10:42