Prof. Jerzy Zajadło w dziesiątce finalistów Nagrody im. Jana Długosza 2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prof. Jerzy Zajadło w dziesiątce finalistów Nagrody im. Jana Długosza 2018

Podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza 2018. Na uroczystej gali wręczenia nagród wyróżniono nominacjami dziesięciu finalistów konkursu, w tym prof. Jerzego Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Zwyciężczynią konkursu została Monika Bobako, autorka książki „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”.

Nominowani w 21. konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

  1. Monika Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2017
  2. Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017
  3. Ewa Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
  4. Andrzej Friszke, Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności, Kraków 2017
  5. Adam Hernas, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
  6. Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz, Marek Żebrowski, Kultura narodziny pisma, Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Kraków/Paryż 2017
  7. Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Kraków 2017
  8. Jacek Leociak, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2017
  9. Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017
  10. Jerzy Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017. 

 

DługoszZajadło
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 października 2018 roku, 12:47