Pierwszy grant UG w konkursie JPI AMR 2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pierwszy grant UG w konkursie JPI AMR 2018

Projekt pt. Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na odpowiedź ścisłą za pomocą związków "anty-persister" (Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response) uzyskał dofinansowanie w ramach Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn nawracających infekcji są tzw. bakterie przetrwałe (ang. persisters). Mimo że, w przeciwieństwie do typowej oporności na antybiotyki, stan przetrwały jest przejściowy, odwracalny i zwykle dotyczy niewielkiej subpopulacji patogenów, zwalczanie bakterii przetrwałych jest bardzo trudne. Ostatnie badania sugerują, że główną rolę w powstawaniu bakterii przetrwałych może pełnić cząsteczka sygnałowa tetrafosforan guanozyny (ppGpp). Celem projektu jest poznanie fizjologii bakterii przetrwałych, a w szczególności struktury i mechanizmu działania enzymów RSH odpowiedzialnych za syntezę ppGpp. Nadrzędnym zadaniem jest zaprojektowanie nowych antybiotyków (inhibitorów RSH) skierowanych przeciwko bakteriom przetrwałym.

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Ewa Laskowska, prof. nadzw. z Wydziału Biologii. Budżet UG to 167 000 EUR.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 listopada 2018 roku, 10:01