Laureaci konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Laureaci konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Prof. dr hab. Piotr Skowron oraz dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG laureatami konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Prof. Piotr Skowron, kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 25,82 mln zł na realizację projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim: BIONANOVA). Projekt zrealizowany będzie wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i firmą biotechnologiczną Innovabion Sp. z o.o. Budżet UG wynosi 16,31 mln zł.

Projekt zajął  ex-equo 2 pozycję pośród 12 pozytywnie ocenionych wniosków grantowych i ma za zadanie opracowanie nowej metody konstrukcji nanobiocząstek nowej generacji o bardzo wysokiej gęstości upakowania bioaktywnych ligandów - peptydów i białek. Dynamiczny rozwój nanotechnologii daje możliwości techniczne niemożliwe do uzyskania przy zastosowaniu materiałów konwencjonalnych. Obecnie wkracza ona w zaawansowany obszar oparty na nanostrukturach biologicznych, oferujący możliwość skoku technologicznego w zakresie medycyny i biotechnologii. Celem interdyscyplinarnego projektu jest opracowanie za pomocą metod inżynierii genetycznej, biotechnologii, biologii molekularnej, biochemii i syntezy chemicznej samoorganizujących się, biodegradowalnych nanobiomateriałów jako nośników bioaktywnych ligandów o bezprecedensowej gęstości upakowania, zawierających nawet kilkaset tysięcy molekuł bioaktywnych na pojedynczej nanobiocząstce. Konstruowane nanobiostruktury znajdą bardzo szerokie zastosowanie: w medycynie, biotechnologicznych procesach przemysłowych, ochronie i remediacji środowiska oraz badaniach naukowych. W ramach projektu zostaną skonstruowane 3 klasy nanobiostruktur o bardzo wysokiej gęstości eksponowania ligandów.

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego znalazła się w konsorcjum naukowym (lider Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), które otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Partnerami projektu, oprócz naszej uczelni są Politechnika Wrocławska, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, oraz firma SensDx S.A.  Budżet UG to 1,75 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie materiału wykazującego aktywność biologiczną, pełniącego rolę materiału wypełniającego ubytek kostny i stanowiącego matrycę dla komórek, a jednocześnie wspomagającego regenerację uszkodzonej tkanki. Użycie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Wartość rynku biomateriałów szacuje się na około 42 miliardy dolarów rocznej sprzedaży z tendencją wzrostową około 15-18% rocznie. Szybki wzrost w tym sektorze jest związany z jego pozytywnym wpływem na jakość i długość życia ludzkiego. Istotne znaczenie mają tu biomateriały dla medycyny regeneracyjnej m.in. do odbudowy kości, które podlegają ciągłemu doskonaleniu, zwłaszcza w kierunku polepszenia ich integracji z tkankami organizmu i zdolności do regeneracji tkanek.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 12:21