Porozumienie pomiędzy UG i PG w sprawie utworzenia wspólnego, unikatowego kierunku studiów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Porozumienie pomiędzy UG i PG w sprawie utworzenia wspólnego, unikatowego kierunku studiów

Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańską utworzą wspólny interdyscyplinarny i unikatowy kierunek studiów – energetyka źródeł rozproszonych. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na Uniwersytecie Gdańskim.

Porozumienie o wspólnym zamiarze utworzenia i prowadzenia studiów w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego i unikatowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – zostało podpisane na Uniwersytecie Gdańskim 29 listopada 2018 roku. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisała dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG - Prorektor ds. Kształcenia, w imieniu Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki.

Jak zgodnie twierdzą eksperci, energetyka rozproszona w dużo większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa aniżeli scentralizowana. Jednocześnie maleje rola energetyki konwencjonalnej, a rośnie udział i znaczenie odnawialnych źródeł energii. Powołanie nowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – jest zatem odpowiedzią na potrzeby rozwoju nowoczesnego państwa.

Nowy kierunek studiów będzie prowadzony przez wskazane przez obie uczelnie jednostki, zostanie także przygotowany wspólny program. Dostęp do najlepszych specjalistów a także laboratoriów oraz pracowni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej zapewni wysoki poziom jakości kształcenia.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

 

porozumienie UG i PG 3porozumienie UG i PG 2porozumienie UG i PG 1porozumienie UG i PG 4
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 listopada 2018 roku, 14:29