Uroczyste otwarcie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uroczyste otwarcie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego

Otwarcie

Fot. Mateusz Ochocki/KFP 

Uroczystym przecięciem wirtualnej wstęgi otwarto na Uniwersytecie Gdańskim nowoczesne Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. W czasie otwarcia nagrywany był program na żywo z udziałem zaproszonych gości i władz UG, dzięki czemu można było zapoznać się z możliwościami studia. Jest to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów filmowych w Polsce. Na stworzenie nowoczesnego studia Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Laboratorium ma charakter interdyscyplinarny i w pierwszej kolejności będzie służyło studentom dwóch kierunków o profilu praktycznym – dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. 

Uroczyste otwarcie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 30 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście,  władze UG i przedstawiciele społeczności akademickiej UG, przede wszystkim dwóch kierunków praktycznych – dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej, którzy w pierwszej kolejności będą korzystać z laboratorium.

Rektor Uniwersytet Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała podziękował władzom samorządowym oraz przedstawicielom UG za zaangażowanie w powstanie studia i podkreślił jego interdyscyplinarne znaczenie.

Doceniając rolę Uniwersytetu Gdańskiego w kształceniu nowoczesnych kadr dla Pomorza Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił znaczenie laboratorium w procesie dydaktycznym. Karolina Tilman, reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, mówiła o możliwościach wykorzystania laboratorium w kontekście koniecznej współcześnie synergii nauki i gospodarki.

Prof. Wiktor Pepliński, współtwórca kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim przypomniał historię powstania studia. O technicznych możliwościach wykorzystania laboratorium mówił Wojciech Głodek, Dyrektor nowej jednostki UG –  Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej z Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Jarosław Płatek, przedstawiciel wykonawcy – 4Visions.

W czasie uroczystości otwarcia nagrywany był program na żywo i można było zapoznać się z możliwościami nowoczesnego laboratorium. Uroczystego aktu przecięcia wirtualnej wstęgi dokonali Rektor Uniwersytet Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Goście wysłuchali po raz pierwszy nagranych wiadomości Uniwersytetu Gdańskiego, które poprowadziła rzeczniczka UG dr Beata Czechowska-Derkacz. Prognozę pogody poprowadził Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego dr Mirosław Czapiewski, rozmowę na żywo z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Wiesławem Byczkowskim poprowadził Wojciech Głodek. Uroczystość poprowadziła Dorota Hebel, zastępca dyrektora centrum. 

Po uroczystości goście mieli możliwość zwiedzenia laboratorium.

Nowoczesne studio powstało w ramach projektu „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”. Koszt inwestycji to blisko 5,5 miliona złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 4 milionów złotych, ponad milion złotych stanowi wkład własny. Partnerem projektu jest 2Pi Group sp. z o.o. 

Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt telewizyjny, w tym w kamery reporterskie, pracujące w rozdzielczości 4K. Pracownicy i studenci będą mieli do dyspozycji w pełni wyposażone studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserkę i trzy stanowiska do montażu materiałów filmowych oraz dwa newsroomy z profesjonalnymi komputerami i specjalistycznym oprogramowaniem. Możliwości laboratorium pozwalają nie tylko rejestrować i montować programy telewizyjne, ale także realizować  transmisje „na żywo”.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
Fot. Andrzej Żurawik

 

otwarcie studia tv 1otwarcie studia tv 2otwarcie studia tv 3otwarcie studia tv 4otwarcie studia tv 5otwarcie studia tv 6otwarcie studia tv 7otwarcie studia tv 8otwarcie studia tv 9otwarcie studia tv 10otwarcie studia tv 11otwarcie studia tv 12otwarcie studia tv 13k. ochockiotwarcie studia tv 14otwarcie studia tv 15otwarcie studia tv 16otwarcie studia tv 17otwarcie studia tv 18otwarcie studia tv 19otwarcie studia tv 20otwarcie studia tv 21otwarcie studia tv 22otwarcie studia tv 23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 9:45