Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

 

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej

w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

 

L. p.

Imię i nazwisko

Wydział

Tytuł Pracy

 

1.

 

Dr Katarzyna Koleśnik

 

Wydział Zarządzania

Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata.

2.

Dr Ilona Poćwierz - Marciniak

Wydział Nauk Społecznych

Wpływ muzykoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego u osób po udarze mózgu.

3.

Dr Jaroslaw Jendza

Wydział Nauk Społecznych

Kultury akademickie Uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych.

4.

Dr Bianca Sadowska

Wydział Historyczny

Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga.

5.

Dr Michał Prykaszczyk

Wydział Historyczny

Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca

6.

Dr Jacek Wałdoch

Wydział Prawa i Administracji

Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918-1939). Studium historyczno-prawne.

7.

Dr Agnieszka Szmleter - Jarosz

Wydział Ekonomiczny

Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym.

8.

Dr Magdalena Jażdżewska - Gutta

Wydział Ekonomiczny

Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw.

9.

Dr Joanna Adamska - Mieruszewska

Wydział Ekonomiczny

Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej.

10.

Dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Wydział Filologiczny

Homo Capax, Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza.

11.

Dr Martyna Wielewska-Baka

Wydział Filologiczny

Projekt interdyskursu. O tekstowym przekraczaniu granic między naukami w twórczości Michała Hellera.

12.

Dr Kamila Talaśka

Wydział Filologiczny

Psycholingwistyczne aspekty komunikacji lekarz-pacjent.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 grudnia 2018 roku, 11:09