Rzecznicy Nauki na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rzecznicy Nauki na Uniwersytecie Gdańskim

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed odbyło się szkolenie oraz spotkanie w ramach programu „Rzecznicy Nauki” czyli „szybkich randek” naukowców z dziennikarzami i popularyzatorami nauki. Celem wydarzenia jest integracja środowisk oraz wymiana kontaktów w celu stworzenia aktywnej i trwałej współpracy między naukowcami i dziennikarzami, nastawionej na upowszechnianie rzetelnej wiedzy opartej na dowodach naukowych. Gdańska edycja spotkań jest wspierana przez międzynarodowy projekt STARBIOS2.

W spotkaniu na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed udział wzięli dziennikarze m.in. z Radia Gdańsk, redakcji Biznes na Fali, Pulsarowy.pl oraz naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. Uczestników spotkania powitał Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Igor Konieczny, który objął patronatem gdańską edycję wydarzenia. Debatę moderowały Anna Charko z Centrum Nauki Kopernik oraz Marta Matuszewska i Angelika Michalak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Przed spotkaniem odbyło się szkolenie dla naukowców dotyczące komunikacji naukowej i rozwijające umiejętności miękkie. Szkolenie, w którym wzięło udział 10 badaczy z różnych dziedzin, przeprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki dr Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Gdańska edycja spotkań jest wspierana przez międzynarodowy projekt STARBIOS2. Projekt wspiera działania na rzecz pogłębiania dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami społecznymi i szerzenia wiedzy na temat badań prowadzonych w sposób odpowiedzialny społecznie, zgodnie z ideą Responsible Research and Innovation (RRI). STARBIOS2 jest realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Więcej informacji znajduje się na stronie www.starbios2.eu.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Nauki Kopernik w WarszawieStowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Program Rzecznicy Nauki otrzymał patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie dziennikarza Kazimierza Netki.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 grudnia 2018 roku, 9:33