Betlejemskie Światło Pokoju od gdańskich harcerzy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Betlejemskie Światło Pokoju od gdańskich harcerzy

Radosław Wojtasik i Patrycja Wronka, harcerze z Bałtyckiego Hufca ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte przekazali lampion ze Światłem Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzemu Piotrowi Gwizdale dla całej społeczności akademickiej UG. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju i pojednania – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Co roku ORF wybiera dziewczynkę lub chłopca do odebrania Światła z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później Światło jest transportowane do Wiednia na pokładzie samolotu Austrian Airlines.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycyjnie ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a jego przekazanie odbywa się raz na Słowacji, a raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Światło łączy”. Zapalone w Grocie Narodzenia w Betlejem jest roznoszone przez skautów i harcerzy europejskich do różnych instytucji – m.in. urzędów, szpitali, i sierocińców. Jest w czasie Bożego Narodzenia symbolem pokoju, miłości i braterstwa.

 

harcerze
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 grudnia 2018 roku, 12:47