Konferencja dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konferencja dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych

 

Ogólnopolska konferencja dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych odbyła się w tym roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyło w niej ponad dwudziestu przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski, w tym z największych ośrodków, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Poznańskiego, Wrocławskiego czy im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Goście mieli okazję zwiedzić WNS UG, a przede wszystkim otwarte w nowym roku akademickim nowoczesne laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. Jednogłośnie został także przyjęty list otwarty przeciwko mowie nienawiści w dyskursie publicznym, w którym zawarty jest apel o wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja medialna.

Ogólnopolskie konferencje dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych odbywają się każdego roku. Tegoroczna, która odbyła się na wydziale Nauk Społecznych UG 21 stycznia 2019 roku, miała szczególny charakter ze względu na zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestniczyli w niej niemal wszyscy przedstawiciele uczelni wyższych z całej Polski, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną.

W konferencji wziął udział prof. UG dr hab. Tadeusz Dmochowski Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UG reprezentowali dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, dr Jacek Wojsław oraz dr Małgorzata Łosiewicz. 

- Ogólnopolskie konferencje dziekanów są ważne dla każdej dyscypliny, dają szansę porozmawiania o aktualnych, najbardziej nurtujących problemach w obrębie jednej dyscypliny. Ten rok jest szczególny trudny, przede wszystkim ze względu na zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zatem zmiany w zarządzaniu nauką i wydziałem. Prawie każdy instytut, kierunek związany z medioznawstwem, mają swój sposób na odnalezienie własnej tożsamości w nowych strukturach wydziału czy naszej dyscyplinie. Wspólne spotkanie porządkujące wiedzę na ten temat było nam bardzo potrzebne, także po to, aby zastanowić się nad tożsamością naszej dyscypliny, która zyskała uzupełnienie w nazwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach – powiedziała prof. dr hab. Iwona Hofman,  prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

- Jesteśmy w nowej sytuacji prawnej. Najważniejsze problemy to stan naszej dyscypliny, nauki komunikacji społecznej i mediach, na poszczególnych uczelniach i kwestie związane z ewaluacją, a także jej miejsce w nowych strukturach uniwersyteckich i wreszcie sprawy dydaktycznej, a zatem konieczność przepracowania programów nauczania i dostosowania do nowych regulacji. To wszystko sprawy, które budzą wiele pytań i wymagają dyskusji – podkreślił prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

W związku z tragiczna śmiercią Pana Prezydenta Pawła Adamowicza jednym z punktów obrad była także dyskusja na temat konieczności wyeliminowania z przestrzeni publicznej mowy nienawiści oraz wprowadzenia do szkół przedmiotu – edukacja medialna, o który środowisko medioznawców upomina się od wielu lat. 

 „Polscy badacze i reprezentanci dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, uczestnicy ogólnopolskiej konferencji dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych oraz zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej i Polskim Towarzystwie Edukacji Medialnej apelują: dość przyzwolenia na przemoc słowną, agresję i nienawiść w języku, dość sankcjonowania obelg i podłości w mowie pod pozorem prawa do wolności wypowiedzi. Nie ma i nie może być zgody na kontynuowanie tych form komunikacji społecznej, których celem jest poniżanie, obrażanie i zniesławianie człowieka (…) Od wielu lat, jako środowisko naukowe, zgłaszamy postulaty wprowadzenia edukacji medialnej od pierwszych lat edukacji dzieci i młodzieży. We współczesnych uwarunkowaniach kulturowo-społecznych niepokój wzbudza niski poziom świadomości odbioru mediów w zakresie manipulacji językowych i dziennikarskiej odpowiedzialności za słowo” – napisali we wspólnym liście dziekani i przedstawiciele dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon List otwarty96.36 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku, 8:28