Ekspedycja Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii do RPA | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ekspedycja Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii do RPA

 

Ekipa Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii właśnie wróciła z wyprawy naukowej do Republiki Południowej Afryki. W miesięcznej ekspedycji pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Remisiewicz, prof. UG, brali udział mgr Krzysztof Stępniewski oraz studenci biologii: Agata Pinszke i Samuel Sosnowski. Badania dotyczyły przebiegu pierzenia oraz terminów migracji ptaków, które wędrują między lęgowiskami w Europie a zimowiskami w Południowej Afryce, jak gąsiorek, piecuszek czy muchołówka szara. Prace były prowadzone w rezerwatach Telperion i Barberspan. Terminy pierzenia i migracji tych gatunków są zależne od warunków środowiska, a szczególnie temperatury i opadów, dzięki czemu ptaki te mogą być bioindykatorami zmian klimatu na obu półkulach, między którymi wędrują. Ekipa z Polski przeprowadziła też warsztaty i szkolenie dla pracowników rezerwatu Barberspan w metodach monitoringu ptaków za pomocą obrączkowania, zbierania kart atlasowych oraz liczeń. Materiał filmowy o współpracy i szkoleniu został wyemitowany 4 marca 2019 w RPA w ogólnokrajowym dzienniku telewizji SABC (https://youtu.be/J7b2JOlafvI).

Ekspedycja była częścią trzyletniego projektu badawczego "System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu", kierowanego przez dr hab. Magdalenę Remisiewicz prof. UG ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków i prof. Lesa G. Underhilla z Animal Demography Unit z Uniwersytetu w Kapsztadzie, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i National Research Foundation w ramach programu „Współpraca Polska-RPA ”.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie SBWP: http://www.sbwp.ug.edu.pl/projekt-pl-rpa/

Podpisy do zdjęć:

1. Uczestnicy szkolenia w metodach monitoringu ptaków 2-3 marca 2019 w rezerwacie Barberspan. W górnym rzędzie od lewej: Agata Pinszke, Joel Avni, Krzysztof Stępniewski, Samuel Sosnowski, Magdalena Remisiewicz, Claire Tanner, w mundurach – pracownicy rezerwatu Barberspan (zdjęcie: M. Remisiewicz).

2. Gąsiorek (Lanius collurio), z założonym geolokatorem, to jeden z gatunków ptaków wędrujących między Europą a Południową Afryką (zdjęcie: M. Remisiewicz).

 

 

Ekspedycja Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii do RPA
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 marca 2019 roku, 15:52