fbpx III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna na Wydziale Ekonomicznym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna na Wydziale Ekonomicznym

III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna na Wydziale Ekonomicznym

Już 5 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się finał trzeciej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanej przez Wydział. Wydział Ekonomiczny wygrał konkurs na przeprowadzenie Olimpiady finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestnicy Olimpiady będą rywalizować o indeks Wydziału Ekonomicznego UG i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sponsorem nagrody głównej jest DCT Gdańsk S.A., a nagród dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim.

Czas: 5 kwietnia 2019, finał: godz. 10:30, ogłoszenie wyników: godz. 13:00

Miejsce: Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/212, aula D

Do rywalizacji przystąpi 75 finalistów wyłonionych spośród 4,6 tysiąca uczestników. Od 10 października 2018 roku do 10 marca 2019 roku przeprowadzono 2 etapy: szkolny i okręgowy, podczas których uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania związane z branżą TSL. Zadania przygotowywał zespół Komitetu Głównego Olimpiady zrzeszających wybitnych naukowców i praktyków w zakresie funkcjonowania sektora transportu, spedycji i logistyki - wykładowców Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawicieli największych firm z tej branży z Trójmiasta.

Uczestnicy będą rywalizować o indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz nagrody rzeczowe. W programie zawodów przewidziane są też wizyty studyjne w Porcie Morskim Gdańsk, Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz zwiedzanie Gdańska.

To trzecia – rekordowa pod względem liczby uczestników – edycja Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Wydarzenie przyciąga coraz więcej szkół i uczniów z całej Polski. Finał, na Wydziale  Ekonomicznym w Sopocie będzie gościł aż 75 z nich. Tradycyjnie już wspierani jesteśmy przez podmioty z branży, w tym roku nagrodę główną ufundował DCT, a drugą i trzecią Instytut Konfucjusza. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, na którym silnie reprezentowany jest nurt badań związanych z problematyką Olimpiady,  przygotował, oprócz nagród, także indeksy dla laureatów konkursu. Konkurs ma charakter ogólnopolski i powinien przyczynić się do zachęcenia uczniów kończących edukację ponadgimnazjalną do wyboru ścieżki rozwoju edukacyjnego i później zawodowego do której przygotować mogą studia na Wydziale. –  tłumaczy dr hab. Przemysław Borkowski, prof. nadzw., Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego UG i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Informacje o Wydziale Ekonomicznym

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studenci mają możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy w ramach kierunków: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze (w tym: anglojęzyczna specjalność international business), biznes chemiczny oraz biznes i technologia ekologiczna. Na drugim roku studiów studenci wybierają profil kształcenia w ramach 20 specjalności studiów, zapewniających nowoczesne kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Obecnie na Wydziale Ekonomicznym studiuje łącznie ponad trzy tysiące studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów, kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 130 nauczycieli akademickich.

Studia realizowane są we współpracy z praktykami biznesu i organizacjami, z krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości. Studenci korzystają z cykli szkoleniowych, warsztatów z menedżerami, praktyk, staży, wizyt studyjnych i wyjazdów na studia zagranicą w ramach programu ERASMUS. W ramach kształcenia praktycznego na Wydziale działa m.in. pracownia komputerowa Thomson Reuters Data Suite, umożliwiająca dostęp do wiodącej na świecie bazy danych finansowych, pracowania dealing room – symulator departamentu skarbowego banku, laboratorium tradingowe OSTC, specjalistyczne laboratorium logistyczne (Oracle, Aris) oraz centrum komputerowo-egzaminacyjne akredytowane przez ACCA. Wydział oferuje kształcenie na specjalnościach pozwalających na podążanie ścieżką kariery w sektorze TSL, takich jak ekonomika transportu i logistyka, międzynarodowy transport i handel morski.

DCT Gdansk S.A. (Deepwater Container Terminal Gdansk) to największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Jedyny terminal głębokowodny w rejonie Morza Bałtyckiego z bezpośrednimi zawinięciami z Dalekiego Wschodu. Terminal jest bardzo dobrze skomunikowany z zapleczem lądowym i ma zdolność przeładunkową 3 tysięcy TEU.

Instytut Konfucjusza działa na rzecz propagowania języka chińskiego i chińskiej kultury, organizuje wykłady i seminaria naukowe. Jednym z pól działania Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim jest współpraca z podmiotami polskimi w zakresie propagowania idei BRI (the Belt and Road Initiative).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 kwietnia 2019 roku, 14:09