Laureaci konkursu MINIATURA 2 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Laureaci konkursu MINIATURA 2

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin NCN ostatnią listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe,  wśród laureatów znaleźli się kolejni pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

dr Małgorzata Kapusta z Wydziału Biologii - projekt pt.: „Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowej", finansowanie w wysokości 50 000,00 zł;

dr Przemysław Karpowicz z Wydziału Chemii - projekt pt.: „Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami", finansowanie w wysokości 48 400,00 zł;

dr Agata Błaszczyk z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: „Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap", finansowanie w wysokości 34 650,00 zł.

Tym samym w Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest 17 zadań badawczych w ramach konkursu MINIATURA 2 na łączną kwotę finansowania 557 528,00 zł.

Pełna lista laureatów.

Więcej informacji na stronie NCN

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 kwietnia 2019 roku, 8:31