Pożegnanie prof. dr. hab. Romana Kaliszana | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pożegnanie prof. dr. hab. Romana Kaliszana

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

prof. dr. hab. Romana Kaliszana
 

Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2008, wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, laureata prestiżowych wyróżnień, w tym Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, członka PAN i PAU.

 

Profesor Roman Kaliszan był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przez całą swą karierę akademicką utrzymywał ożywione i niezwykle przyjazne relacje naukowe i dydaktyczne z naszą uczelnią, gdzie wielokrotnie pełnił rolę recenzenta a także prowadził specjalistyczne wykłady.

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny, przyjaciół i całej społeczności zaprzyjaźnionego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat, Rada i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 maja 2019 roku, 14:15