UG opracował rekomendacje w zakresie rozwoju polityki naukowej w Regionie Morza Bałtyckiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

UG opracował rekomendacje w zakresie rozwoju polityki naukowej w Regionie Morza Bałtyckiego

Uniwersytet Gdański w okresie marzec 2016 – luty 2019 był partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowywali rekomendacje oraz narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu było podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowane zostały strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania konsorcjum koncentrowały się na trzech głównych obszarach:

  1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
  2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
  3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Podsumowanie działań konsorcjum zawarte zostało w wywiadzie z kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Angeliką Kędzierską-Szczepaniak z Wydziału Zarządzania UG.

 

Wywiad w języku angielskim znajduje się pod linkiem.

 

Więcej informacje o projekcie: http://www.baltic-science.org/

 

Od sierpnia 2019 roku Uniwersytet Gdański będzie brał udział w projekcie ‘Baltic Science Network – A Science Powerhouse’, który jest kontynuacją projektu Baltic Science Network.

 

logotypy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 maja 2019 roku, 16:01