Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów, w tym jeden w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów, w tym jeden w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim.

10-11 kwietnia 2019 r. Komitet Monitorujący transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził łącznie 12 projektów kapitalizujących rezultaty.

Koordynatorem dofinansowanego projektu „Baltic Science Network - A Science Powerhouse”, jest Free and Hanseatic City of Hamburg – Ministry of Science, Research and Equalities.

Projekt jest kontynuacją projektu „Baltic Science Network”, w którym UG uczestniczył także jako partner. Rozszerzenie BSN ma na celu wdrożenie polityki naukowej w wymiarze makroregionalnym i zapewnienie lepszej reprezentacji interesów Regionu Morza Bałtyckiego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie mobilności naukowców oraz doskonałości innowacyjnej w trzech obszarach: Photon and Neutron Science (PNS), Life Sciences (LS) i Welfare State (WS).

Głównym celem BSN_powerhouse jest zwiększenie kompetencji ministerstw oraz agencji finansujących w celu zaprojektowania i wdrożenia ponadnarodowych programów wspierających infrastruktury badawcze, aby mogły one współpracować w zakresie badań i innowacji. Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie, analizę i ocenę dwóch instrumentów wsparcia:

  1. Pokonanie luki w wynikach badań i innowacji (LaunchPad_Connectors): działanie wspierające na rzecz zwiększenia udziału infrastruktur badawczych z Regionu Morza Bałtyckiego.
  2. Zwiększenie wzajemnych powiązań infrastruktur badawczych w Regionie Morza Bałtyckiego: program mobilnościowy dla naukowców z Regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas realizacji programów pilotażowych, BSN_powerhouse będzie nie tylko rozpowszechniać wyniki osiągnięte w ramach BSN, ale także pozyskiwać dodatkowe fundusze. Dotacje na mobilność będą sponsorowane przez partnerów BSN i organizacje zewnętrzne. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencyjności i doskonałości regionu naukowego Regionu Morza Bałtyckiego, a także przyczyni się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej.

Całkowity budżet projektu to 1 mln EUR, natomiast budżet UG to 50 tys. EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Więcej informacji o wynikach konkursu:

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html

 

interreg stopka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Szpajer
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 maja 2019 roku, 9:58