Wyniki konkursu TANGO 3 – sukces prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Wydziału Chemii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wyniki konkursu TANGO 3 – sukces prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Wydziału Chemii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs TANGO 3. Do finansowania zakwalifikowano 22 projekty. Założeniem konkursu jest wsparcie jednostek naukowych, które podejmują działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Wśród wyróżnionych projektów jest projekt prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej pt. „Fotoreaktor cienkowarstwowy”.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O.

Pozostałe cele szczegółowe projektu to:

  1. stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotoreaktora cienkowarstwowego w takich dziedzinach gospodarki, jak procesy dezynfekcji i/lub uzdatniania fazy wodnej,
  2. przeprowadzenia analizy rynkowej diagnozującej zapotrzebowanie na produkcję i/lub wykorzystanie fotoreaktora cienkowarstwowego;
  3. opracowanie zgłoszenia patentowego dotyczącego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O;
  4. pozyskanie partnera zainteresowanego wytwarzaniem/produkcją i/lub użytkowaniem takich fotoreaktorów.

 

Budżet projektu to 200 tys. PLN.

Więcej informacji o wynikach konkursu

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 maja 2019 roku, 12:18