fbpx Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego

We wtorek 14 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Członkowie Rady ustalali harmonogram oraz zasady pracy nowego gremium. Konsultowano również założenia do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

O pierwszej Radzie Uniwersytetu Gdańskiego

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu 28 lutego 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni (Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego).

W skład pierwszej Rady weszli:

dr Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Przewodniczący,

mgr Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club,

dr inż. Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji UG,

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii UG;

Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Wyboru Rady Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z par. 5  Uchwały nr 40/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 22 listopada 2018 roku, dokonał Senat UG.

Kadencja pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego trwa do 31 grudnia 2020 roku.

Rady uczelni są wybierane na podstawie przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

Do zadań nowej rady będzie należało w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektu nowego Statutu, w którym Uczelnia wdroży założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, a ponadto: opiniowanie projektu Strategii Uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem Gdańskim, wskazywanie kandydatów na rektora oraz wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

 

Rada Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Uniwersytetu Gdańskiego - zdjęcie nr 1Rada Uniwersytetu Gdańskiego - zdjęcie nr 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Szpajer
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 maja 2019 roku, 12:37