fbpx Współpraca UG przy wydawaniu międzynarodowego czasopisma naukowego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Współpraca UG przy wydawaniu międzynarodowego czasopisma naukowego

Współpraca UG przy wydawaniu międzynarodowego czasopisma naukowego

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach podpisały porozumienie o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review. Stanowi to podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego. Ten elektroniczny kwartalnik poświęcono problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach odbyło się 11 maja w Hotelu Olandia Strand w Borgholmie (Szwecja) podczas V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG, a w imieniu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Ekonomii Wydziału Prawa tejże uczelni. W ceremonii podpisania porozumienia brała także udział prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka występująca w potrójnej roli: organizatora konferencji, Redaktora Naczelnego Financial Law Review i jednocześnie Kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG.

Wydarzeniu temu towarzyszyło uroczyste wręczenie wcześniej podpisanych umów przedstawicielom pozostałych dwóch Partnerów Wydawniczych Financial Law Review w osobach prof. dra hab. Petra Mrkývki, Kierownika Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz prof. dr nauk prawnych, Sentcovej (Karasewej) Mariny Walentynownej, Kierownika Katedry Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.

Podpisane porozumienia stanowią podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie Financial Law Review do międzynarodowego obiegu naukowego. Zakładają one udział Parterów Wydawniczych w organach czasopisma, pracach redakcyjnych oraz kosztach jego wydawania.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Zapraszamy na stronę internetową Financial Law Review: http://www.ejournals.eu/FLR/

 

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy Podpisanie porozumienia o współpracy Podpisanie porozumienia o współpracy
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 maja 2019 roku, 15:07