Partnerstwo dźwignią rozwojową Pomorza - podsumowanie XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Partnerstwo dźwignią rozwojową Pomorza - podsumowanie XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

 Odbył się XI Pomorski Kongres Obywatelski pod hasłem „Partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju”

 

Potrzebujemy więcej partnerstwa we wszystkich dziedzinach życia – z takim przesłaniem zakończył się XI Pomorski Kongres Obywatelski. 11 maja 2019 r. blisko 400 osób spotkało się na Uniwersytecie Gdańskim, by dyskutować o naszym regionie – o wyzwaniach, które przed nami stoją, o tym, jak wzmocnić pomorską demokrację oraz o tym, co może być dziś naszą dźwignią rozwojową.

Pomorski Kongres Obywatelski, czyli przestrzeń spotkania i dyskusji wszystkich Pomorzan, odbył się już po raz jedenasty. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu było partnerstwo, któremu poświęcone było inaugurujące wystąpienie dr. Jana Szomburga – Prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz inicjatora Kongresu Obywatelskiego. „Jądrem demokracji jest bezpośrednie spotkanie i debata – wielkie wyrazy uznania dla wszystkich, którzy poświęcili swój sobotni czas na to obywatelskie spotkanie Pomorzan” – przywitał gości Kongresu Prezes Szomburg. Następnie, analizując wnioski z 30 lat naszej wolności, stojące przed nami wyzwania, a także specyfikę nas, Pomorzan, organizator Kongresu wyraził przekonanie, że potrzebujemy dziś ładu partnerskiego i partnerskich reguły gry, opartych m.in. na samoograniczeniu – i silnych, i słabszych – oraz na ładzie etycznym.

Po wystąpieniu Prezesa Szomburga wszystkich uczestników Kongresu przywitał gospodarz miejsca spotkania – prof. Arnold Kłonczyński, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studenckich. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządu – Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Zdaniem Marszałka partnerstwo jest najlepszym sposobem wyjścia naprzeciw najważniejszym, stojącym przed nami wyzwaniom – starzeniu się społeczeństwa, nierównościom społecznym, zmianom klimatycznym oraz cyfryzacji życia społecznego i gospodarki. Mieczysław Struk zapowiedział, że niebawem uruchomiony zostanie Pomorski Fundusz Obywatelski, którego zadaniem będzie wzmacnianie oddolnej aktywności obywateli. Z kolei Prezydent Dulkiewicz przekonywała, że budowanie więzi społecznych każdy z nas powinien zacząć od siebie, apelując o to, by robić jak najwięcej razem.

Po pierwszej turze wystąpień nastąpiło uroczyste podpisanie Zasad Partnerskiego Pomorza, przyjętych przez uczestników XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Wśród siedmiu zasad znajdują się m.in. wzajemny szacunek i respektowanie godności i podmiotowości każdego człowieka czy respektowanie różnorodności: myślenia, wartości, doświadczeń  i kompetencji. Pod wypunktowanymi na wielkiej tablicy zasadami najpierw podpisali się Mieczysław Struk, Aleksandra Dulkiewicz, Zbigniew Canowiecki, prof. Edmund Wittbrodt, prof. Arnold Kłonczyński, Mariusz Szmidka prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Jan Szomburg oraz Julia Borzeszkowska, a następnie, już po zakończeniu sesji, pozostali uczestnicy Kongresu.

W drugiej części sesji plenarnej otwierającej obrady na temat partnerstwa wypowiadali się: prof. Jerzy Bralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Adam D. Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy w żywiołowym przemówieniu przekonywał, że partnerstwo jest mostem pomiędzy dwoma skrajnymi ludzkimi postawami: indywidualizmem i potrzebą wspólnoty. „Partnerstwo likwiduje, neutralizuje opozycję pomiędzy nimi” – argumentował. Prof. Rotfeld, mówił z kolei, że w sferze stosunków międzynarodowych partnerstwo oznacza uwzględnianie interesu najsłabszego – chociaż miałoby być nim państwo wielkości Monako czy Liechtensteinu. Wystąpienie prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego dotyczyło idei partnerstwa w sferze kulturowo-tożsamościowej. „Nie ma partnerstwa bez obywatelskości” – to jedna z pięciu przedstawionych przez Profesora zasad partnerstwa.

Po sesji plenarnej przyszła kolej na dwie rundy sesji tematycznych. Dużą popularnością wśród kongresowiczów cieszyły się panele dotyczące edukacji, wykorzystania talentów i rozwoju migrantów dla rozwoju Pomorza oraz partnerskiego przygotowania się na konsekwencje zmian klimatycznych. Gośćmi specjalnymi tegorocznego Kongresu, którym poświęcono osobne sesje tematyczne byli Jacek Merkel oraz Jacek Dukaj. Pierwszy z nich, działacz legendarnej „Solidarności” opowiadał o fenomenie tego wielkiego ruchu społecznego, przedstawiając swoje własne spojrzenie na to, jak wyglądał proces odzyskiwania wolności. Z kolei drugi mówił o ewolucji drogi komunikacyjnej człowieka – od mowy, przez pismo, do bezpośredniego transferu przeżyć. Dla osób zainteresowanych tematyką gospodarczą przygotowana została sesja dotycząca pomorskiego Digital Innovation Hub, którego współorganizatorem było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a jednym z mówców – Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa, Jan F. Staniłko.

Sesja plenarna zamykająca XI Pomorski Kongres Obywatelski przebiegała wokół pytania, czy demokracja potrzebuje ładu moralnego. Swoimi przemyśleniami podzielili się: Julia Borzeszkowska, gdańska licealistka, organizatorka marszu „Młodzi ponad podziałami”, prof. Zbigniew Szawarski, etyk i filozof medycyny, Stefan Widomski, były Wiceprezes Nokia Group oraz prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego, która była moderatorem całego panelu.

 

 

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W tym roku odbył się XI Pomorski Kongres Obywatelski, a w październiku 2019 r. odbędzie się XIV Ogólnopolski Kongres Obywatelski w Warszawie.

 

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie polskiego RAZEM w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Chcemy być RAZEM, pomimo tego, że pochodzimy z różnych miejscowości i działamy w różnych branżach i środowiskach. Mamy często odmienne poglądy i reprezentujemy wszystkie pokolenia. Łączy nas to, że Polska nie jest nam obojętna – wspólnie „wyprzedzamy przyszłość” i zastanawiamy się nad naszym rozwojem.

 


Więcej informacji:
www.kongresobywatelski.pl
www.facebook.com/KongresObywatelski
www.twitter.com/Obywatelski

 

XI Kongres Obywatelski

XI Pomorski Kongres Obywatelski, fot. Kongres Obywatelski

XI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres ObywatelskiXI Pomorski Kongres Obywatelski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 maja 2019 roku, 11:23