Laureaci konkursu OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Laureaci konkursu OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14

17 maja 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXI konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 76 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 10 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 5 619 460 zł, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 4 250 540 zł.

W ramach konkursu OPUS 16 finansowanie projektów otrzymali:

  1. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”, kwota finansowania 2 151 320 zł. Projekt w konsorcjum, Lider: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
  2. dr hab. Agnieszka Herman z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu”, kwota finansowania 850 609 zł;
  3. dr Tomasz Widłak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Sędziowie i cnoty. Studium aretycznej teorii sądownictwa”, kwota finansowania 382 920 zł.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 16 finansowanie projektów otrzymali:

  1. mgr Tamara Walczak-Kozłowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie”, kwota finansowania 158 657 zł;
  2. mgr Milena Reszka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz”, kwota finansowania 70 000 zł;
  3. mgr Krzysztof Kamil Bojarski z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe”, kwota finansowania 102 600 zł;
  4. mgr inż. Onur Cavdar z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra”, kwota finansowania 209 514 zł;
  5. mgr Agnieszka Jędruch z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Transfer troficzny labilnej rtęci w organizmach bentosowych w ekosystemie morskim strefy umiarkowanej”, kwota finansowania 201 700 zł.

 

W ramach konkursu SONATA 14 finansowanie projektów otrzymali:

  1. dr Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek”, kwota finansowania 1 268 000 zł;
  2. dr Anna Drywa z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Prawo podatnika do prywatności”, kwota finansowania 224 140 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 maja 2019 roku, 12:30