fbpx Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego

Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego

W dniach 15 i 16 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim utworzono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych, mających na celu rozwój aktywności fizycznej wśród studentów oraz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie obejmie opieką również osoby narażone na wykluczenie społeczne, w szczególności niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Zadaniem stowarzyszenia będzie również organizacja udziału poszczególnych drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz inne, polskie i międzynarodowe związki sportowe.

Uniwersytet Gdański reprezentowali prorektor ds. studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mecenas Donat Paliszewski, dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Mariusz Makowski oraz Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG Piotr Walczak. Partnera - Olivia Business Centre – reprezentowali: dyrektorem nadzoru inwestorskiego Grzegorz Kidybiński oraz mec. Bogusław Wieczorek. Prezesem wybrano mec. Donata Paliszewskiego.

Inicjatywa powołania stowarzyszenia jest wyrazem troski obu partnerów o rozwój wszelkich form aktywności fizycznej mających na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży i studentów oraz ich wsparcie w osiąganiu lepszych wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Podpisanie umowy powołującej Stowarzyszenie Kultury Fizycznej UG

Podpisanie umowy dot. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej UGPodpisanie umowy dot. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej UGPodpisanie umowy dot. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 grudnia 2019 roku, 12:55