fbpx Przedszkole Uniwersyteckie – towarzyszenie dziecku w procesie rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przedszkole Uniwersyteckie – towarzyszenie dziecku w procesie rozwoju

Przedszkole Uniwersyteckie – towarzyszenie dziecku w procesie rozwoju

Rekrutacja dla dzieci rodziców spoza Uniwersytetu Gdańskiego

Na terenie kampusu Oliwa, przy ul. Polanki 66 powstało Przedszkole Uniwersyteckie – niepubliczna placówka oświaty, dedykowana przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale otwarta również dla dzieci rodziców spoza UG. Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego i jest miejscem, w którym dzieci są aktywnymi badaczami w przestrzeni edukacyjnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej są stosowane elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia, według której zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań.

 

Rekrutacja dla dzieci rodziców spoza Uniwersytetu Gdańskiego zostanie uruchomiona 22 lipca 2019 r.

 

Informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Kontakt: przedszkole@ug.edu.pl

Dyrektor Przedszkola Uniwersyteckiego – Katarzyna Kmita-Zaniewska: kmita.zaniewska@ug.edu.pl

 

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacją objęte są dzieci urodzone w latach 2013 - 2016. Przedszkole przeznaczone jest dla 28 dzieci. Utworzone zostaną dwa oddziały przedszkolne, skupiające dzieci w różnym wieku.  Każdy oddział jest powierzony opiece dwóch nauczycieli. W przedszkolu znajdują się dwie starannie zaprojektowane i komfortowo wyposażone sale dydaktyczne oraz sala do zajęć ruchowych i artystycznych. Obok budynku mieści się ogrodzony plac zabaw i boisko. Dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.

 

Przedszkole świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, przez cały rok kalendarzowy, z przerwą w miesiącu sierpniu.

 

Czesne za jeden miesiąc wynosi 600 zł. Do czesnego doliczana będzie opłata za wyżywienie. Żywienie w przedszkolu odbywa się systemem cateringowym.

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA UNIWERSYTECKIEGO

 

Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego. Jest miejscem, w którym dzieci są badaczami – aktywnymi w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej przez wychowawców, rodziców, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentantów lokalnej społeczności oraz inne podmioty funkcjonujące w okolicy Przedszkola.

 

Reggio Emilia

W pracy wychowawczej i dydaktycznej stosujemy elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. Praca nauczyciela z dzieckiem opiera się na zaufaniu i tworzeniu więzi.

 

Przestrzeń edukacyjna

W Przedszkolu Uniwersyteckim istotną rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Przemyślane, zaplanowane wnętrza i sposób wykorzystania materiałów edukacyjnych (tzw. loose parts) rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, rozwijają samodzielność, zaangażowanie dziecka w proces uczenia się oraz sprzyjają budowaniu relacji. Otoczenie i zgromadzone materiały prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.

 

Przyroda, ruch, zabawa

Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze. Środowisko naturalne staje się zatem scenerią zorganizowanych zajęć edukacyjnych oraz miejscem indywidualnego i zespołowego uczenia się, opartego na zabawie. Swobodna zabawa zajmuje szczególne miejsce w rytmie życia przedszkola – doceniamy jej niezwykły potencjał i walory edukacyjne.

 

Rodzina i społeczność lokalna

Pragniemy budować wspólnotę edukacyjną społeczności dzieci i dorosłych – wyzwolić zaangażowanie nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Dzieci i rodzice są współorganizatorami przedszkolnej codzienności – przedszkole jest ich miejscem.

 

Projekty edukacyjne

Pracujemy metodą projektów – inicjowanych przez dzieci i przez dorosłych. Naszym celem jest dostarczanie dzieciom bodźców, które sprawią, że nowa wiedza i umiejętności będą trwalsze. Każde dziecko realizuje program współtworzony z nauczycielem, który wzmacnia potencjał dziecka i podąża za jego zainteresowaniami.

 

Edukacja artystyczna i językowa

Zapewniamy dzieciom możliwość nieskrępowanego obcowania z kulturą i jej tworzenia, z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Poprzez edukację artystyczną, muzykę, plastykę, taniec i dramę, dzieci wzmacniają pewność siebie, rozwijają kreatywność, własny język i własną formę ekspresji. W przedszkolu realizujemy rozszerzony blok zajęć w języku angielskim.

Przedszkole Uniwersyteckie

Przedszkole UniwersyteckiePrzedszkole UniwersyteckiePrzedszkole UniwersyteckiePrzedszkole UniwersyteckiePrzedszkole Uniwersyteckie
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 lipca 2019 roku, 15:18