fbpx Laureaci konkursów NCN z UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Laureaci konkursów NCN z UG

Laureaci konkursów NCN z UG

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł.

W ramach konkursu ETIUDA 7 finansowanie projektów otrzymali:

  1. mgr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. „Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie”, kwota finansowania 97 676,00 zł;
  2. mgr Maciej Karol Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu”, kwota finansowania 91 568,00 zł;
  3. mgr Marta Aleksandra Wenta z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową”, kwota finansowania 109 568,00 zł.

W ramach konkursu SONATINA 3 finansowanie projektów otrzymali:

  1. dr Eugeniusz Pronin z Wydziału Biologii, projekt pt. „Zróżnicowanie składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lobeliowych”, kwota finansowania 770 902,00 zł;
  2. dr Ludmiła Katarzyna Sromek w Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Różnorodność genetyczna pasożytów ssaków morskich - badania na przykładzie ekto- i endopasożytów wybranych gatunków fok”, kwota finansowania 889 324,00 zł;
  3. dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Historia pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych”, kwota finansowania 674 013,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 8:33