fbpx Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego

Dr hab. Michał R. Szymański z Uniwersytetu Gdańskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.5 mln euro. Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych.

 

Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) został przyznany w konkursie ERC Starting Grant. Tytuł projektu – Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach). Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

 

Przyznanie grantu w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych to szczególne wyróżnienie. Misją ERC jest finansowanie pionierskich, przełomowych badań naukowych i jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Przewodnie motto grantów ERC to High risk – high gain.  

 

Naprawa mitochondrialnego DNA (mtDNA) jest wykrywana w mitochondriach i zidentyfikowano główne enzymy odpowiedzialne za ten proces, ale przestrzenna organizacja mitochondrialnego kompleksu naprawczego, dzięki któremu mtDNA jest naprawiane, nie jest dobrze poznana. Celem tego projektu jest dostarczenie podstawowego strukturalnego modelu oraz mechanistycznego zrozumienia działania kompleksu naprawiającego DNA w ludzkich mitochondriach – tłumaczy dr hab. Michał R. Szymański.

 

Informacje nt. grantu i badań: https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019

 

Dr hab. Michał R. Szymański ukończył studia w dziedzinie biochemii i biofizyki na University of Houston w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora biochemii i biologii molekularnej na University of Texas. W tym samym roku otrzymał prestiżowe stypendium (Jeane B. Kempner Postdoctoral Fellowship), dzięki któremu kontynuował badania na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej oraz Wydziale Farmakologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Teksańskiego. Badania te przyczyniły się do zrozumienia mechanizmów replikacji i naprawy DNA u bakterii, strukturalnych podstaw replikacji ludzkiego mitochondrialnego DNA oraz zrozumienia przyczyn toksyczności i powikłań związanych ze stosowaniem leków antywirusowych. W październiku 2017 roku, jako laureat grantów POLONEZ Narodowego Centrum Nauki oraz FIRST TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, rozpoczął pracę jako adiunkt w Zespole Laboratoriów Specjalistycznych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 r. otrzymał prestiżowy EMBO Installation Grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, a w 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Biologii Strukturalnej. Laboratorium i grupa badawcza, którą kieruje dr hab. Szymański, koncentruje się na badaniu struktury enzymów odpowiedzialnych za replikacje i naprawę materiału genetycznego zarówno w komórkach ludzkich, jak również u wirusów i bakterii.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 13:48