fbpx Uniwersytet Gdański na Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uniwersytet Gdański na Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Uniwersytet Gdański na Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki

W dniach 16-17 września 2019 r w Krakowie odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z uczelniami a także organizacjami i stowarzyszeniami popularyzującymi naukę. Uniwersytet Gdański był aktywnym i widocznym uczestnikiem Kongresu.

Wydarzenie było okazją do spotkania pasjonatów nauki reprezentujących wszystkie pokolenia. Głównym celem była popularyzacja nauki oraz dyskusja o strategii polskich uczelni w tym zakresie.

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki otworzył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który wskazał na ścisły związek rozwoju nauki z rozwojem gospodarki i całego państwa.

 

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, w tym Uniwersytet Gdański. W czasie tegorocznego Kongresu SON do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych 58 uczelni wyższych.

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Dokument stanowi deklarację zaangażowania się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

 

Udział Uniwersytetu Gdańskiego w Kongresie SON

W ramach Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki odbyło się wiele sesji tematycznych i dyskusji panelowych, także z udziałem międzynarodowych ekspertów. W dyskusjach na temat społecznej odpowiedzialności nauki oraz społecznego zaangażowania uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej Uniwersytet Gdański reprezentował prof. dr hab.  Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała wykład  i poprowadziła sesję z zakresu społecznej odpowiedzialność komunikacji i prezentacja badań naukowych w mediach.

Doświadczenia i projekty prowadzone przez Stację Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie popularyzacji nauki prezentowała dr Katarzyna Żółkoś, kierownik Stacji.

W czasie Kongresu opublikowano dokument „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” będący zbiorem artykułów dotyczących zagadnień i dobrych praktyk związanych z SOU powstałych w wyniku pracy grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni będącej częścią Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw utworzonego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w których to pracach z ramienia UG uczestniczyła dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego będąca współautorem opracowania „Strategiczne podejście do SOU – co oznacza dla zarządzania uczelnią?”.

111
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 14:01