fbpx SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” na liście projektów, które otrzymały środki finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” na liście projektów, które otrzymały środki finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna

SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW” na liście projektów, które otrzymały środki finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie Promocja Zagraniczna. Na zatwierdzonej liście podmiotów, które otrzymały środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański z projektem pt. „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW (zobacz prawo z morskiej perspektywy): promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na rynkach wschodnich i azjatyckich”, kierowanym  przez dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG. (Prodziekan ds. Studenckich i Nauki WPiA).

Dofinansowany projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promująco-informacyjnej, której celem będzie zachęcenie kandydatów z zagranicy do podejmowania kształcenia oraz  do wymiany kadry akademickiej na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Celem projektu jest pozyskanie zagranicznych kandydatów na studia oraz intensyfikacja wymiany kadry akademickiej (zwłaszcza z Ukrainy, Kazachstanu oraz Chin) poprzez działania networkingowe oraz aktywizację WPiA UG w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania: zintegrowane projekty, działania networkingowe, kampanie informacyjno-promocyjne, filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2019 – 30.09.2020, a jego całkowity budżet to 97 000 PLN.

 

logo Temida
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Szpajer
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 września 2019 roku, 8:17