fbpx Dr hab. Małgorzata Łosiewicz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr hab. Małgorzata Łosiewicz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Dr hab. Małgorzata Łosiewicz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

dr hab. Małgorzata Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), największej organizacji, zrzeszającej ekspertów – naukowców i praktyków w zakresie komunikowania. Wybory odbyły się w podczas 5. Kongresu PTKS w Warszawie. Zaszczyt organizacji 6. Kongresu PTKS we wrześniu 2022 roku przypadł Uniwersytetowi Gdańskiemu (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

 

zdjęcia dr hab. Małgorzaty Łosiewicz

 

5. Kongres PTKS pt. „Siła mediów – ludzie – organizacje – technologie” odbywał się w dniach 19-21 września na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 20 września 2019 r., został wybrany skład Zarządu PTKS na kadencję 2019-2022. Członkinią Zarządu została dr hab. Małgorzata Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego (dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG), która w poprzedniej kadencji zasiadała w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Prezesem Zarządu PTK, na kolejną kadencję, została wybrana prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Kongresy PTKS odbywają się co trzy lata i są forum prezentacji badań, dyskusji, wymiany doświadczeń oraz podejmowania inicjatyw w zakresie szeroko rozumianych nauk i działań z obszaru komunikacji. We wrześniu 2022 roku organizatorem 6. Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej będzie Uniwersytet Gdański – kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, porządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, stałe podnoszenie ich rangi oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS nauki o mediach wpisano jako nową dyscyplinę na listę MNiSW.

W ramach PTKS działa kilka sekcji badawczych, które organizują konferencje, spotkania, realizują wspólne projekty badawcze, co trzy lata odbywają się cykliczne kongresy PTKS, w których uczestniczą badacze i praktycy z najważniejszych ośrodków badawczych polskich i zagranicznych. PTKS współpracuje z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi, jest także organizatorem konkursu „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach oraz wydawcą recenzowanego, anglojęzycznego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication” (CEJC).

Małgorzata Łosiewicz – dr hab. nauk o mediach, dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim. Pomysłodawczyni i członkini kapituły konkursu Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Redaktorka i autorka monografii oraz artykułów, poświęconych problematyce z zakresu public relations, komunikacji społecznej oraz nowych mediów (m.in. Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań, Identity and Image in Media Communication). Prowadzi badania w zakresie medialnego wizerunku osób i instytucji, a także strategii komunikacyjnych w mediach. 

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Szpajer
Treść wprowadzona przez: Piotr Szpajer
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 września 2019 roku, 14:46