fbpx 7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, wygrana mgr Karoliny Pierzynowskiej w konkursie „Best Poster Award” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, wygrana mgr Karoliny Pierzynowskiej w konkursie „Best Poster Award”

7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, wygrana mgr Karoliny Pierzynowskiej w konkursie „Best Poster Award”

W dniach 23-25 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie odbyła się 7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, którego organizatorami byli m.in. Komitet Biotechnologii PAN, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. Program naukowy Kongresu skupiał się na dwóch obszarach biotechnologii tzw.: „Red Biotechnology” i „Green Biotechnology”,
tj. medycynie spersonalizowanej i agrobiotechnologii. Zorganizowane sesje naukowe były doskonałą okazją do wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm, działających w branży biotechnologicznej. W trakcie Kongresu oferty technologiczne UG prezentowało Centrum Transferu Technologii UG, którego Zespół odbył szereg owocnych spotkań zarówno z naukowcami, jak i z firmami z Polski i zagranicy.

W tegorocznych spotkaniach wzięli udział naukowcy z całego świata, m.in.: Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, USA. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania, m.in. kto potrzebuje nowoczesnej biotechnologii i dlaczego? Czy bez niej możliwe jest prowadzenie nowoczesnego rolnictwa lub spersonalizowanej medycyny? Towarzyszący brokerom innowacji CTT naukowcy UG, zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych:

 • dr Joanna Żebrowska (Wydział Chemii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt
  pt. Amplification-expression technology for construction of concatemeric DNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications;
 • dr Katarzyna Grzyb (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt pt. Chimeric Hepatitis B/Hepatitis
  C virus like particles as a potential bivalent vaccine against viral hepatitis;
 • dr Maria Dzierżyńska (Wydział Chemii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt pt. Peptide hybrid scaffolds with proregenerative properties;
 • mgr Karolina Pierzynowska (Wydział Biologii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt pt. Correction of bahavioral deficits and reduction of inflammation under the influence of genistein in R6/1 mice: comprehensive research on a new therapeutic approach in Huntington disease;
 • dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG
  i GUMed) prezentował podczas wykładu abstrakt pt. Innovative mixture of beneficial microorganisms, developed to protect potato tubers against soft rot in storage – współautorami pracy są dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG, dr Dorota Krzyżanowsk,
  dr Joanna Siwińska, dr Marta Krychowiak-Maśnicka, mgr Tomasz Maciąg;
 • abstrakt dr Łukasza Rąbalskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG
  i GUMed) pt. Polish isolate of baculovirus LdMNPV-BNP activate cover infection increasing speed of kill of susceptible forest pest zaprezentował członek zespołu badawczego mgr Maciej Kosiński

Podczas Kongresu miał miejsce konkurs „Best Poster Award” dla młodych naukowców, którego partnerem i fundatorem jednej z nagród był szwajcarski MDPI journal – Microorganisms. Konkurs rozstrzygnięty został podczas Ceremonii Zamknięcia Kongresu, a pierwsze miejsce zdobyła mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii UG. Tematyka pracy p. Pierzynowskiej dotyczyła medycyny personalizowanej i wiązała się ze zgłoszeniem patentowym w UPRP P.417983 oraz europejskim EP17001178 pt.: „Zastosowanie medyczne 5,7-dihydroksy-3-(4-hydroksyfenylo)-4H-1-benzopiran-4-onu w terapii choroby Huntingtona oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku”. Choroba Huntingtona należy do genetycznych chorób neurodegeneracyjnych i do tej pory nie wynaleziono na nią skutecznego lekarstwa – leczenie skupia się głownie na łagodzeniu objawów.

Nagrodę przyznano za innowacyjność zaprezentowanych wyników badań i potencjalny szeroki wpływ na społeczeństwo, gdyż badania prowadzone przez zespół naukowy z UG mogą zrewolucjonizować sposób leczenia tej wyjątkowo ciężkiej choroby.

 

Serdecznie gratulujemy!

111111
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 10:40