fbpx W listopadzie rusza projekt „University of Gdańsk – International Friendly” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

W listopadzie rusza projekt „University of Gdańsk – International Friendly”

W listopadzie rusza projekt „University of Gdańsk – International Friendly”

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Gdański otrzymał środki w kwocie 327 430 zł na realizację projektu IF UG: University of Gdańsk – International Friendly w ramach konkursu „Welcome to Poland”.

Za przygotowanie projektu, który realizowany będzie od listopada 2019 do czerwca 2021 odpowiedzialne było Biuro Współpracy Międzynarodowej UG.

Założeniem projektu University of Gdańsk- Internationally Friendly, jest:

  • Podjęcie zintegrowanych działań dla wsparcia zdolności instytucjonalnej Uniwersytetu Gdańskiego w procesie jego internacjonalizacji.
  • Przygotowanie społeczności akademickiej (w szczególności kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej) oraz infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego do przyjmowania i szeroko pojętej obsługi studentów oraz kadry zagranicznej, a także międzynarodowych partnerów.

Uniwersytet Gdański ma bogate doświadczenie w podejmowaniu zagranicznych studentów: od 20 lat posiada Kartę Erasmusa, a od 10 lat prowadzi kierunki w języku angielskim, które cieszą się zainteresowaniem studentów z Polski i zagranicy. W roku akademickim 2018/19 studiowało 445 cudzoziemców w pełnym cyklu oraz 226 osób w ramach programu Erasmus +.

Korzyści płynące z realizacji projektu, to zwiększenie potencjału Uniwersytetu Gdańskiego jako ośrodka dostosowanego do podejmowania środowiska międzynarodowego, zarówno pod względem przygotowania społeczności akademickiej, jak i codziennego funkcjonowania w obrębie uczelni.

Z projektu finansowane będą następujące działania:

  • Język angielski w praktyce akademickiej- podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli akademickich;
  • Kursy języka angielskiego w akademickim kontekście kulturowym- rozwój kompetencji językowych kadry administracyjnej uniwersytetu;
  • System polsko- angielskojęzycznego oznakowania pomieszczeń i budynków Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Wdrożenie systemu usprawniającego logistykę poruszania się studentów na terenie kampusu UG: aplikacja Welcome@UG oraz UG guide – informator w formie broszury.

Aktywność w środowisku międzynarodowym, wpłynie również realnie na kompetencje polskich studentów, przygotowując ich do współpracy na całym świecie.

Funkcjonowanie UG jako atrakcyjnego ośrodka akademickiego, z dobrze przygotowaną pod kątem internacjonalizacji przestrzenią i kadrą, wpłynie na pozytywne postrzeganie Pomorza i całego kraju. To z kolei przekłada się na wzrost atrakcyjności Polski na inwestycyjnej mapie świata.

W przygotowanie projektu zaangażowane były mgr Maja Żemojtel oraz mgr Kamila Chomicz – Sokołowska.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 października 2019 roku, 12:28