fbpx Profesorowie Beata Milewska i Zenon Lica i dr Irena Chawrilska certyfikowanymi egzaminatorami języka polskiego jako obcego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Profesorowie Beata Milewska i Zenon Lica i dr Irena Chawrilska certyfikowanymi egzaminatorami języka polskiego jako obcego

Profesorowie Beata Milewska i Zenon Lica i dr Irena Chawrilska certyfikowanymi egzaminatorami języka polskiego jako obcego

Decyzją Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z dnia 7 października 2019 r. na listę egzaminatorów uprawnionych do pełnienia funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych zostali wpisani: dr hab. Beata Milewska, prof. UG z Instytutu Filologii Polskiej i dr. hab. Zenon Lica, prof. UG, z Katedry Logopedii oraz dr Irena Chawrilska z Instytutu Filologii Polskiej, wszyscy na Wydziale Filologicznym UG. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 14:07