fbpx Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG

Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG

Baner Science

 

Dr hab. Joanna Liss z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii  jest współautorem pracy opublikowanej na łamach czasopisma Science 27 Sep 2019: Vol. 365, Issue 6460, pp. 1466-1469 . https://doi.org/10.1126/science.aav7321

Publikacja “Chromosome errors in human eggs shape natural fertility over reproductive life span” to podsumowanie kilkuletniej międzynarodowej współpracy prowadzonej pod kierunkiem prof. Evy Hoffmann z Uniwersytetu w Kopenhadze nad zmianami genetycznymi ludzkich oocytów. Praca po raz pierwszy analizuje zjawisko segregacji chromosomowej i jej wpływu na ploidię ludzkich komórek jajowych na przestrzeni wieku kobiety, począwszy od 9 do 43 roku życia. Płodność kobiet zmienia się wraz z wiekiem, a błędy chromosomowe powstające podczas mejozy, w trakcie procesu dojrzewania komórek wywierają znaczący wpływ na jej kształtowanie. Aneuploidie obecne u kobiet młodszych to efekt nondysjunkcji całych chromosomów, natomiast u kobiet starszych dochodzi do utraty spójności chromosomów w obszarze centromerowym i w wybranych obszarach chromatyd.  Zatem osłabienie kohezji może działać jak „zegar molekularny”, który ogranicza zdolność reprodukcyjną w miarę starzenia się kobiet, predysponując konkretne chromosomy do błędów, bez powodowania błędnej segregacji całego genomu.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 11:09