fbpx Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla dra Thomasa Bacha prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla dra Thomasa Bacha prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla dra Thomasa Bacha prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Już 6 listopada w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dr. Thomasowi Bachowi, prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dr Thomas Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie dr. Thomasowi Bachowi za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Uroczystość odbędzie się 6 listopada 2019, o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku (ul. Długi Targ 43-44).

Wezmą w niej udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, zaproszeni sportowcy i społeczność akademicka UG.

Uroczystość poprowadzi prof. dr hab. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki UG, a laudację wygłosi prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dr. Thomasowi Bachowi został nadany na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano ks. prof. dr hab. inż. Stanisława Dziekońskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Józefa Lipca (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Marka Rockiego, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Dr Thomas Bach, obecnie prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, zdobył złoty medal we florecie (klasyfikacja drużynowa) w igrzyskach XXI Olimpiady w Montrealu w 1976 r. oraz światowej sławy promotorem sportu. Z zawodu jest prawnikiem, obrał jednak karierę sportową i osiągał sukcesy jako sportowiec i wybitny działacz społeczny w obszarze sportu.

Jest szczególnie zaangażowany w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został w 2013 roku i prowadzi MKOl zgodnie z mottem „jedność i różnorodność”. Dwa główne cele prezydentury Thomasa Bacha to usprawnienie procesu wyboru miast ubiegających się o igrzyska olimpijskie oraz walka z dopingiem. Jednym z jego priorytetów jest także zmiana obecnego procesu licytacji olimpijskiej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Zaproponował szereg reform (znanych jako Agenda 2020), które zostały przyjęte na 127 Sesji MKOl w Monako.

W politykę sportową angażował się jeszcze jako aktywny zawodnik. W 1991 został członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a w latach 2000–2004 i 2006–2013 był wiceprezesem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto w latach 2006–2013 był prezesem – założycielem Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich, a od 2013 – prezesem honorowym konfederacji.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Biogram Thomasa Bacha120.28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 października 2019 roku, 14:02