fbpx dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak laureatką “Collaborative grant” FNP | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak laureatką “Collaborative grant” FNP

dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak laureatką “Collaborative grant” FNP

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak otrzymała kolejne finansowanie z FNP ramach konkursu dla zwycięzców realizujących granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w celu rozwoju współpracy z innym grantobiorcą FNP. Grant, wynoszący 1 mln zł pozwoli na prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad innowacyjnymi terapiami nowotworów prowadzonych razem z  prof. Jonathanem Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak prowadzi zespół badawczy na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed od października 2017 roku. Realizuje projekty dotyczące immunologii człowieka, finansowane przez FNP oraz NCN. W obszarze zainteresowań grupy badawczej leży m.in. sposoby komunikacji międzykomórkowej, prezentacja antygenowa i indukcja tolerancji immunologicznej. Niedawno uzyskała finansowanie, w kwocie ponad 900 000 złotych, które zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team.

Serdecznie gratulujemy! 

1
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 10:00