fbpx Rozstrzygnięcie programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Rozstrzygnięcie programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Rozstrzygnięty został I program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Ostatecznie w I edycji programu na lata 2020-2026 znalazło się 10 polskich uczelni.

W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, które spełniły wysokie standardy badań naukowych i dydaktyki. W tym gronie znalazł się Uniwersytet Gdański, który w wyniku ostatniej oceny parametrycznej, uzyskał najwyższe kategorie naukowe dla ponad połowy wydziałów.

30 października 2019 roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu, w którym ostatecznie zostało wyłonionych 10 polskich uczelni. W I programie IDUB znalazły się:

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Gdańska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Warszawska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Śląska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Wrocławski

 

Uczelnie te w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększoną subwencję (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie i zakwalifikowały się w pierwszym etapie, otrzymają zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026.

Uczelnie oceniał międzynarodowy zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Lauritza Holm-Nielsena. Poza oceną opartą na zawartości wniosku odbyły się także indywidualne spotkania zespołu ze wszystkimi wnioskodawcami.

– Gratulujemy wszystkim zwycięskim uczelniom, pracownikom, władzom i studentom, a przede wszystkim Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i Politechnice Gdańskiej. Bardzo się cieszymy, że Gdańsk znalazł się w gronie tak silnych ośrodków badawczych. To dobre perspektywy na jeszcze szerszą współpracę i wspólne projekty. Jesteśmy przekonani, ale i dumni, że jeden z najlepszych wydziałów w Polsce, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, prowadzony wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański przyczynił się do tego sukcesu – podkreślił prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

– Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie dwudziestu najlepszych polskich uczelni zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzymy sieć uniwersytetów europejskich. Jest to ogromnym wyróżnieniem i oznacza, że spełniamy najwyższe standardy kształcenia i badań. Otrzymamy także dodatkowe sześć milionów złotych na rozwój potencjału naukowo-badawczego. Dzięki wnikliwej analizie w ramach tego projektu poznaliśmy nasze mocne strony, ale także obszary, które należy wzmocnić. Zamierzamy te środki dobrze wykorzystać na rozwój badań, innowacyjne projekty, umiędzynarodowienie oraz rozwój kadry akademickiej i nadal będziemy realizować ambicje naszej akademickiej społeczności do dołączenia do grona uczelni badawczych. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za trud włożony w realizację projektu – dodał Rektor UG.

Podczas uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył również listy gratulacyjne pozostałym 10 uczelniom z 20 zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W tym gronie znalazł się Uniwersytet Gdański.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki, który przewodniczył zespołowi przygotowującemu projekt na UG, w czasie posiedzenia Senatu 31.10.2019 roku także podziękował za ogromną pracę wszystkim pracownikom, którzy brali udział w pracach zespołu. Dodał, że zajęliśmy w tym pierwszym ministerialnym rankingu –  IDUB – 13. miejsce, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i nadal jako uczelnia będziemy czynić starania, aby znaleźć się w gronie uczelni badawczych w kolejnej edycji.

W imieniu władz UG oraz Senatu UG podziękowania odebrał także Prorektor prof. Piotr Stepnowski.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju

 

Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 października 2019 roku, 12:17