fbpx Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Współpraca na rzecz edukacji i wolontariatu to główny obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Działania UG będą obejmowały:

  1. promocję wspólnych projektów społecznych wśród studentów, na wydziałach uczelni oraz na kanałach informacyjnych UG,
  2. wsparcie merytoryczne podejmowanych przedsięwzięć,
  3. kierowania studentów na praktyki obowiązkowe,
  4. informowanie studentów o projektach oraz o możliwości odbycia praktyk nieobowiązkowych oraz wolontariatu w placówkach Caritas.

Działania Caritas Archidiecezji Gdańskiej będą obejmowały:

  1. promocję wspólnych projektów,
  2. informowanie studentów o szczegółach projektów,
  3. przyjmowanie studentów kierowanych przez UG na praktyki i wolontariat do placówek Caritas.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane 5 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uczelni porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Dyrektor ks. Janusz Steć.

 

Oprac. Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 listopada 2019 roku, 14:17