fbpx UG gospodarzem spotkania Uniwersyteckiej Komisji Nauki i Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

UG gospodarzem spotkania Uniwersyteckiej Komisji Nauki i Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

UG gospodarzem spotkania Uniwersyteckiej Komisji Nauki i Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

W dniach 14-15 listopada 2019 na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się, po raz pierwszy w historii, połączone posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki oraz Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, które składają się z prorektorów uniwersytetów polskich właściwych odpowiednio ds. nauki i ds. kształcenia.

Posiedzenie plenarne otworzyło wystąpienie prof. Piotra Stepnowskiego na temat działalności i osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawili najważniejsze działania i plany resortu w zakresie dalszych etapów wdrażania Ustawy 2.0, możliwości nowelizacji niektórych przepisów ustawy oraz znoszenia kolejnych barier biurokratycznych w działalności akademickiej. Połączone komisje dyskutowały o najbliższym procesie ewaluacji działalności naukowej. Omówiono szczegółowo program Uniwersytetów Europejskich oraz wyzwań jakie stoją przed polskimi uczelniami w zakresie federowania się na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Poruszono również temat analizy statutów uczelni przeprowadzonej przez MNISW i ich ewentualnych korekt pod kątem zgodności z Ustawą. Zapowiedziano wdrożenie tzw. szybkiej procedury aktualizacji wykazów czasopism i wydawnictw oraz planów w zakresie korekty punktacji czasopism.  

Podczas posiedzenia wysłuchano najnowszych informacji z Rady Doskonałości Naukowej przedstawionych przez prof. Grzegorza Węgrzyna (UG, RDN) m.in. na temat nowych procedur nadawania stopni naukowych i postępowań ws. nadania tytułu profesora. Wysłuchano także wystąpień prof. Bartosza Brożka (UJ), prof. Dominika Antonowicza (UMK), prof. Macieja Zabela (KEJN), prof. Błażeja Skoczenia (KEN), prof. Zbigniewa Błockiego (NCN), dr Moniki Koperskiej (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki) oraz wykładów uczonych z UG: prof. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Małgorzaty Lipowskiej i prof. Joanny Mytnik. 

 

O Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Z dniem 30 czerwca 2001 roku została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM). Siedziba UKProM mieści się przy Uniwersytecie Warszawskim. Celem Komisji jest zwiększenie skuteczności ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej.

Na mocy Uchwały nr 258 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich postanowiła zmienić nazwę ,,Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych” na ,,Uniwersytecka Komisja Nauki” (UKN), aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności Komisji.

Więcej informacji

 

O Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w dniu 10 czerwca 2016 roku (uchwała KRUP nr 331). W jej skład wchodzą prorektorzy uczelni tworzących KRUP, wskazani przez rektorów tychże uczelni. Są to przede wszystkim prorektorzy właściwi do spraw kształcenia lub prorektorzy właściwi do spraw kształcenia i spraw studenckich.

UKK stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz przedstawiania wniosków w zakresie bieżącej działalności dydaktycznej, funkcjonowania studiów doktoranckich, uznawania efektów kształcenia oraz walidacji osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej państwowych uczelni wyższych. Tym samym, jej działalność ogniskuje wokół kwestii związanych z szeroko rozumianym kształceniem uniwersyteckim i jego organizacją.

Więcej informacji

 

zdjęcie z obrad 1zdjęcie z obrad 2 zdjęcie z obrad 3zdjęcie z obrad 4zdjęcie z obrad 5zdjęcie z obrad 6zdjęcie z obrad 7zdjęcie z obrad 8zdjęcie z obrad 9Zdjęcie grupowe uczestników
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 listopada 2019 roku, 8:58